29.02. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Ministerstvo financí zveřejňuje Přehled platných smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, respektive z příjmu a z majetku. Poslední aktualizace je ke dni 5. 2. 2016.

26.02. Kdy není povinnost podat přiznání

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

  1. jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
  2. který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně,
  3. který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.

25.02. Vyúčtování pojistného na důchodové spoření

Kdo podává vyúčtování, v jakém termínu, jakou formou. Postup v Účtu, ePodání přes daňový portál, ePodání datovou schránkou. Pomůcky.

23.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob

Na webu Finanční správy najdete Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2015. Aktualizace ke dni 11. 1. 2016.

22.02. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy.

19.02. Videa ke kontrolnímu hlášení

Podívejte se na videa ke kontrolnímu hlášení připravená Finanční správou.
1) Animované video ke kontrolnímu hlášení.
2) Návod na vyplnění kontrolního hlášení.

18.02. Kontrolní hlášení – ePodání

Kontrolní hlášení lze z Účta podat elektronicky přes daňový portál nebo datovou schránkou. Postup v Účtu. Postup zpracování na daňovém portálu. XML soubor.

17.02. Solidární zvýšení daně ve mzdě

Příklad výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance, jehož měsíční příjem podléhá solidárnímu zvýšení daně.

10.02. Potvrzení pro daňové zvýhodnění

Od roku 2015 platí formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, který najdete v Účtu 2016 v /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Děti zaměstnanců /Potvrzení MFin 5666. Děti se naplní podle údajů v /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců.

09.02. Prohlášení k dani

Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti najdete v Účtu v nabídce /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Prohlášení k dani /PDF tiskopis. Program podle osobní evidence vyplní jméno a adresu zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele, případně vyživovanou manželku/manžela. Údaje o dětech (jméno, příjmení, rodné číslo, uplatňuji nárok) se přebírají z /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců. Další údaje doplňte ručně po vytištění. Pro rok 2016 platí stejně jako v roce 2015 tiskopis vzor 24.

08.02. Vyúčtování srážkové daně za rok 2015

Vyúčtování srážkové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

05.02. Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Finanční správa zveřejnila Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015 a pro zdaňovací období 2016. Aktualizace ke dni 20. 1. 2016.

04.02. Vyúčtování zálohové daně za rok 2015

Vyúčtování zálohové daně – tiskopis, termín předložení, zpracování v Účtu. Příloha Počet zaměstnanců, další přílohy. Daňový bonus, vrácený přeplatek z vyúčtování. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

03.02. Roční zúčtování záloh

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklady.

02.02. Lhůty pro vyúčtování daní a důchodového spoření

Lhůta pro odevzdání vyúčtování zálohové daně za rok 2015 je 1. března 2016 (v případě elektronického podání je lhůta prodloužena do 21. března) a termín předložení vyúčtování srážkové daně za rok 2015 je 1. dubna 2016. Vyúčtování pojistného na důchodové spoření lze podat pouze elektronicky, a to do 1. dubna 2016. Tiskopisy včetně možnosti ePodání najdete v Účtu 2016.

01.02. Mzdy v roce 2016

Změny v oblasti mezd v roce 2016. Minimální mzda, daňové zvýhodnění, maximální vyměřovací základ, redukční hranice, nové tiskopisy, exekuční kalkulačka. Porovnání s rokem 2015.