29.04. ELDP – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. XML soubor. Kontroly.

28.04. ELDP za rok 2015

Do 30. května 2016 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2015. Postup v Účtu.

27.04. Zvýšení daňového zvýhodnění

Zákonem číslo 125/2016 Sb. se zvyšují daňová zvýhodnění na děti. Na druhé dítě se částka mění z 15.804 Kč na 17.004 Kč, na třetí z 17.004 Kč na 20.604 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává ve výši 13.404 Kč. Účinnost zákona je od 1. 5. 2016. Zvýhodnění se použije již pro zdaňovací období započaté v roce 2016. Aktuální částky daňového zvýhodnění najdete ve verzi 3 Účta 2016.

22.04. Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

21.04. Přehled o platbě pojistného – ePodání

Měsíční Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele lze z Účta zaslat zdravotní pojišťovně dvojím způsobem: odesláním souboru přes portál ZP nebo datovou schránkou.

19.04. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2015

Do 2. května nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 určený pro ČSSZ a Přehled OSVČ za rok 2015 pro zdravotní pojišťovnu.

15.04. Jak na podání Kontrolního hlášení

Finanční správa vydala materiál Jak na na podání Kontrolního hlášení, Vybrané oblasti pro správné a snadné vyplnění prvního kontrolního hlášení (nejen pro fyzické osoby – čtvrtletní plátce daně).

13.04. Přiznání k DPH v roce 2016

Pro přiznání k DPH za zdaňovací období v roce 2016 použijte tiskopis 5401 vzor 19. Termíny předložení, postupy v programu Účto, elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

11.04. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu.

08.04. Elektronická evidence tržeb (EET)

Podnikatelé se budou zapojovat do EET postupně takto:

1) od 01. 12. 2016 ubytovací a stravovací služby,
2) od 01. 03. 2017 maloobchod a velkoobchod,
3) od 01. 03. 2018 ostatní (např. svobodná povolání, doprava) s výjimkou těch ad 4),
4) od 01. 06. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Speciální webové stránky k EET.

07.04. V pátek, 8. dubna...

...je z provozních důvodů omezena pracovní doba do 12:00.

06.04. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

04.04. ePodání pro Finanční správu z Účta

Druhy daňových ePodání. Povinná elektronická forma. Postup v Účtu i na daňovém portálu. Datová schránka. Chyby, podpora, návody.

01.04. Dohoda o srážkách ze mzdy

Dohodu o srážkách řeší občanský zákoník v § 2045 a následujících. Dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu. Nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele.