28.04. Plátci DPH v členských státech EU

Formát daňových identifikačních čísel v jednotlivých zemích EU. Ověřování plátců DPH z EU. Postup v Účtu.

27.04. Příplatky podle zákoníku práce

Příplatek za práci přesčas, práci ve svátek, noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli.

26.04. Daňový balíček 2017

Změny u výdajových paušálů OSVČ, zvýšení daňového zvýhodnění, srážková daň u činností malého rozsahu, zrušení sdružení ze zákona o DPH. To jsou příklady novinek tzv. daňového balíčku zákonů.

25.04. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2016

Do 2. května nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 určený pro ČSSZ a Přehled OSVČ za rok 2016 pro zdravotní pojišťovnu. Termín 1. srpna platí pro ty, kterým zpracovává přiznání daňový poradce (nutno doložit ČSSZ i ZP do 2. května).

24.04. Faktura v režimu přenesení daně

Jak vystavit fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti, aby splňovala všechny náležitosti dané zákonem. Postup v Účtu.

21.04. Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy.

19.04. Režim přenesení daňové povinnosti

V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce-odběratel.

19.04. Nižší odvody na sociální pojištění

Vláda přijala návrh MPSV, který zavádí rozdílné sazby pojistného na sociální zabezpečení podle počtu nezaopatřených dětí u zaměstnanců a OSVČ. Dosud byly tyto sazby jednotné a počet nezaopatřených dětí se při jejich stanovení nezohledňoval. Pokud bude zákon schválen, měl by nabýt účinnosti cca půl roku po vyhlášení.

18.04. Úprava odesílání e-mailů o změně stavu podání EPO

Finanční správa upozorňuje uživatele Daňového portálu na změnu v odesílání notifikačních emailů, oznamujících změnu stavu učiněného elektronického podání prostřednictvím aplikace EPO. Od úterý 18. dubna 2017 budou nově odesílány pouze zprávy informující o přijetí podání na Společné technické zařízení správce daně, místo zpráv dvou bude odesílána zpráva pouze jedna.

13.04. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu.

12.04. Přiznání k DPH v roce 2017

Postupy pro správné naplnění řádků přiznání k DPH. Kontrolní a souhrnné hlášení. Elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

11.04. Daňová přiznání za rok 2016

Lidé letos odevzdali 1,67 mil. přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016. Elektronickou formu podání zvolilo 14 % poplatníků. 0,32 mil. poplatníků, tj. jedna třetina z těch, kteří měli příjmy pouze ze zaměstnání, využilo možnosti podání zkráceného dvoustránkového formuláře. Podrobněji v tiskové zprávě Finanční správy.

10.04. ELDP – ePodání

Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. XML soubor. Kontroly.

07.04. Sazby DPH v EU

Seznamte se se sazbami daně z přidané hodnoty v jednotlivých zemích Evropské unie.

06.04. ELDP za rok 2016

Do 30. května 2017 odevzdejte místně příslušné OSSZ/PSSZ evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců za rok 2016. Postup v Účtu.

04.04. Kontrolní hlášení – jak na to

Jak pracovat s údaji určenými pro kontrolní hlášení, tj. DatumKH a DokladKH. Příklady. Kontrola DIČ. Podklady pro KH.

03.04. Kontrolní hlášení – speciality

Změna oddílu kontrolního hlášení. Kód předmětu plnění, kód režimu plnění, § 44, použit poměr. Dlouhý doklad, doklad o použití. Export, import podkladů.