30.06. Zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců

Vyměřovacím základem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění u zaměstnanců-invalidů, kteří tvoří více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je od 01. 01. 2016 částka přesahující 6.444 Kč. Postup v Účtu.

27.06. Vyloučené doby a vyloučené dny

Jaký je rozdíl mezi pojmy vyloučené doby a vyloučené dny?

24.06. Projekt MOJE daně

MOJE („moderní a jednoduché“) daně. Prezentovaný daňový systém by měl přinést:

  1. Nový zjednodušený zákon o daních z příjmů (účinnost od 1. 1. 2020)
  2. Samovyměření (např. zadržení pouze sporné části nadměrného odpočtu DPH)
  3. Nový IT systém Finanční správy
  4. Daňový kiosek (virtuální finanční úřad k řešení daní z domova)
  5. Další elektronizaci podání
  6. Daňové přiznání pro zaměstnance na dvě stránky
  7. Možnost platit vybrané odvody kartou
  8. Intenzivnější komunikaci Finanční správy s daňovými dlužníky

22.06. Daně a přehledy za rok 2015

Připomeňme si informace, články, texty a novinky, které jsme připravili k tématu daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP za rok 2015.

20.06. Upozornění k tiskopisu přiznání k DPFO

Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2016 již v průběhu roku 2016, že pro tyto potřeby je možno využít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2015 MFin 5405 vzor číslo 22 a související přílohy. Odchylky oproti roku 2015: zvýšené roční sazby daňového zvýhodnění na druhé dítě (z 15.804 na 17.004 Kč) i na třetí a každé další dítě (z 17.004 na 20.604 Kč).

17.06. Zákonné pojištění zaměstnavatele

Jak vzniká a k čemu slouží zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výpočet pojistného, splatnost, sankce. Postup v Účtu.

15.06. Zdravotní pojištění zaměstnance

Vliv kategorie zaměstnance a druhu absence na výpočet vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance v programu Účto.

13.06. Prohlášení k dani

Tiskopis Prohlášení poplatníka. Tisk z Účta, platné vzory, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

09.06. Neúčinnost podání

Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a/4 ZDPH, ve znění od 1. 5. 2016. Nemá-li například daňové přiznání podávané elektronicky, tj. datovou zprávou, odpovídající formát nebo strukturu zveřejněnou správcem daně, je podání nově od 1. 5. 2016 neúčinné. Na takovou datovou zprávu bude tedy pohlíženo, jako by nebyla vůbec učiněna. Stejnými pravidly se bude řídit i podání, které bylo učiněno v listinné podobě a mělo být podáno elektronicky.

08.06. Dohoda o provedení práce

Příjem z dohody o provedení práce podléhá srážkové či zálohové dani z příjmů a od měsíční částky 10.001 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

06.06. Zvýšení platby za státní pojištěnce

Na základě Nařízení vlády ze dne 30. 05. 2016 se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 6.444 na 6.814 Kč. Použije se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Účinnost je od 1. 1. 2017.

03.06. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

01.06. Novela kontrolního hlášení

V Poslanecké sněmovně je připraven návrh zákona, který má zmírnit sankce vztahující se ke kontrolnímu hlášení.