28.07. Sbírka rozhodnutí NSS

K zajištění jednoty rozhodování soudů ve správním soudnictví vydává Nejvyšší správní soud (dále NSS) Sbírku rozhodnutí NSS, ve které se uveřejňují vybraná rozhodnutí, stanoviska či zásadní usnesení NSS, rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví a usnesení zvláštního senátu rozhodujícího podle zákona číslo 131/2002 Sb. Sbírka vychází každý měsíc, rozhodnutí jsou průběžně číslována a po skončení roku je sestaven rejstřík. NSS na svých webových stránkách zpřístupňuje tři měsíce po vydání příslušného čísla vždy plné znění právních vět všech rozhodnutí, které toto číslo obsahuje.

27.07. Kalkulátor IBAN

Potřebujete tuzemské číslo účtu a kód banky převést do tvaru IBAN a BIC (SWIFT)? Využijte kalkulátoru České národní banky.

25.07. Srovnání zaměstnanec vs. živnostník

Připomínáme zajímavý článek Hospodářské komory ČR z července 2015 Exkluzivní srovnání: Zaměstnanec vs. živnostník - odvody, sociální a ekonomická hlediska.

21.07. Příručka pro personální a platovou agendu ve veřejných službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizovalo Příručku pro personální a platovou agendu, která Vás provede úskalími pracovněprávních vztahů a vedením personální agendy od výběru zaměstnance, přes vznik a trvání pracovního poměru až po jeho skončení. Příručka pomůže při řešení problémů z praxe na poli odměňování i cestovních náhrad.

20.07. Daňový balíček 2017

Vláda dne 7. 7. 2016 schválila balíček daňových zákonů s předpokládanou platností k 1. 1. 2017. Co mimo jiné přináší?

 1. zvýšení daňového zvýhodnění na 2. dítě o 200 Kč/měs., na 3. a další o 300 Kč/měs.,
 2. zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2.500 Kč/rok) srážkovou daní,
 3. zavedení institutu nespolehlivé osoby (vedle nespolehlivého plátce),
 4. rozšíření přenesené daňové povinnosti,
 5. možnost hradit daň platební kartou.

15.07. Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2015

Pro poplatníky, kterým zpracovával a podával daňové přiznání daňový poradce, platí termín 1. srpen pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 určený pro ČSSZ a Přehledu OSVČ za rok 2015 pro zdravotní pojišťovnu.

14.07. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu.

13.07. Odstavení provozu ePodání na ČSSZ

Z technických důvodů je DIS-systému pro příjem a zpracování ePodání na ČSSZ částečně mimo provoz. Aktuálně zpracovává ČSSZ pouze ePodání zaslaná prostřednictvím ISDS. Na obnovení příjmu prostřednictvím komunikačního kanálu VREP se intenzivně pracuje.

12.07. Odstavení provozu ePodání na ČSSZ

Z technických důvodů je DIS-systém pro příjem a zpracování ePodání na ČSSZ částečně mimo provoz. Obnovení standardního zpracování se předpokládá v průběhu dopoledne. Podrobněji v upozornění ČSSZ.

11.07. Přiznání k DPH v roce 2016

Pro přiznání k DPH za zdaňovací období v roce 2016 použijte tiskopis 5401 vzor 19. Termíny předložení, postupy v programu Účto, elektronické podání, platba daně, sankce, metodika.

04.07. Elektronická evidence tržeb (EET)

Seznamte se s www stránkami k EET:

 1. Úvodní stránka
 2. Základní informace
 3. Jak se připravit
 4. Specifické případy
 5. Kontrola plnění povinností a sankce
 6. Nejčastější dotazy podnikatelů

01.07. Práce s cizí měnou

Postup při vedení valutové pokladny či devizového účtu. Vystavená faktura s cizí měnou. Cizí měna obecně.