29.12. Provozní doba hot-line v pátek 30. prosince...

...bude od 8:00 do 12:00.

29.12. Ústavní soud provedl dva zásahy v kontrolním hlášení

ÚS provedl dva zásahy v právní úpravě KH.

  1. S platností od zveřejnění nálezu ve sbírce zrušil soud ustanovení, podle kterého se výzva odeslaná na elektronickou adresu považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.
  2. Do konce roku 2017 by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Požadované údaje, či alespoň jejich základní okruhy, by měl stanovit přímo právní předpis, nikoliv jen formulář finanční správy.

28.12. Účtenkovka

Ministerstvo financí chce v polovině příštího roku spustit účtenkovou loterii pod názvem „Účtenkovka“. Loterie má zákazníky motivovat k přebírání účtenek a tím zvýšit efektivitu systému EET a podpořit řádný výběr daní. Na peněžitých i věcných výhrách se plánuje ročně rozdělit 65 mil. Kč.

27.12. Daňové povinnosti 2017

Finanční správa připravila leták Upozornění na daňové povinnosti v roce 2017.

23.12. Provozní doba hot-line...

...je dnes od 8:00 do 12:00.

23.12. Cestovní náhrady v roce 2017

Vyhláškou MPSV číslo 440/2016 Sb. se od 1. 1. 2017 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2016.

21.12. Změny v oblasti práce a sociálních věcí 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě informuje o novinkách pro rok 2017. Vzroste minimální mzda (měsíční 11.000 Kč, hodinová 66 Kč), zvýší se redukční hranice pro výpočet nemocenské (942, 1.412, 2.824 Kč), zvýší se maximální vyměřovací základ pro placení pojistného (1.355.136 Kč), zvýší se minimální zálohy OSVČ na sociální zabezpečení (hlavní činnost 2.061 Kč, vedlejší činnost 825 Kč).

19.12. Přehled změn pro rok 2017

Ministerstvo financí představilo Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017. Z daňových změn upozorňujeme na snížení DPH u novin a časopisů, zvýšení limitů pro penzijní a životní pojištění, 2. fáze EET, nový formulář pro přiznání DPFO pro zaměstnance, zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě.

16.12. Noviny a časopisy do druhé snížené sazby DPH

Senát schválil návrh KSČM na přeřazení novin a časopisů z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH. Za připomenutí stojí definice novin. „Novinami se pro účely zákona o DPH rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.“ Účinnost novely se předpokládá k 1. 1. 2017.

14.12. Zálohy na silniční daň

Vznik povinnosti platit zálohy, splatnost, výpočet, rozhodné období, evidence, zaokrouhlení, číslo účtu. Zálohy v Účtu.

13.12. Záloha na daň z příjmů

Termín splatnosti, den platby a výše zálohy na daň z příjmů. Zálohy v Účtu.

09.12. Paušální daň

GFŘ připravilo Pokyn GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou a přílohu s příklady stanovení daně paušální částkou.

Podmínky pro možnost stanovení daně paušální částkou:

  1. Poplatník má příjmy ze zemědělské výroby, živnostenského podnikání nebo jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelského oprávnění.
  2. Poplatník nemá zaměstnance.
  3. Poplatník nemá spolupracující osoby s výjimkou spolupráce druhého z manželů.
  4. Roční příjmy za poslední 3 zdaňovací období nepřesahují 5 mil. Kč.
  5. Poplatník není společníkem společnosti (členem sdružení).

07.12. Tiskopisy pro závislou činnost 2016

Finanční správa zveřejnila Informaci k tiskopisům pro závislou činnost za zdaňovací období 2016. Formuláře Vyúčtování daně ze závislé činnosti i Vyúčtování srážkové daně zůstávají beze změny, mění se pouze pokyny k vyplnění.

05.12. Zaplacená záloha a konečné vyúčtování

Postup evidence zaplacené zálohy a konečného vyúčtování v programu Účto z hlediska odběratele.

02.12. Odstávky ČSSZ i datovek

ČSSZ upozorňuje na odstávku ePortálu od pátku 2. 12. 2016 od 20:00 hod. do neděle 4. 12. 2016 do 22:00 hod. Důvodem je upgrade serverů. Od soboty 3. 12. 2016, 12:30 do neděle 4. 12. 2016, 15:00 hodin proběhne odstávka Informačního systému datových schránek.

01.12. DPH u stravovacích služeb

GFŘ vydalo Informaci k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016. Obecně pro uplatnění sazby 15 % u služeb je rozhodující zařazení předmětné služby do přílohy číslo 2 zákona o DPH. Pro tyto účely je podstatné, že se jedná o služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. 1. 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy číslo 2. Tato kritéria musí být naplněna současně, nikoli odděleně pouze na základě zařazení do příslušného kódu CZ-CPA nebo pouze na základě slovního popisu.