(1) info@cernov.eu 
Vzhledem k množícím se dotazům k aplikaci ustanovení § 35ba odst.
1 písm. a) zákona o daních z příjmů, účinného od 1.1.2013 u
pracujících starobních důchodců, uvádí Generální finanční ředitelství
následující.  V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobního
důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu k 1. lednu a ze
všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem takového
kroku je získání slevy na poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona
o daních z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy
ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to se všemi důsledky
vyplývajícími z daňového řádu.

V Praze dne 8. ledna 2013

Ing. Petra Homolová tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství

Marek

(2) ivana.svejdova@centrum.cz 
Ovšem je pak otázka, má-li mzdová účetní "páky" na to,
aby rozhodovala, co bylo jediným účelem kroku...

Ivana Švejdová

(3) vlastamerclova@gmail.com 
Po dnešním školení : firma nenese (ani účetní) odpovědnost za to,
že důchodce podepsal v prohlášení, že k 1.1. nepobírá důchod. Sama
účetní nesmí sama od sebe nic rozhodovat. Je to jen na poplatníkovi.

Merclová

(4) mariesmrkovska@centrum.cz 
Takže když mi důchodce napíše, že k 1.1.2013 nepobíral
starobní důchod, mohu mu uplatnit slevu na dani. Mám požadovat od něj
nějaké potvrzení od OSSZ? Nebo stačí jeho tvrzení, které
vlastnoručně podepíše?

Může mít z toho důchodce nějaký problém? To bych nerada,
všechny důchodce ve firmě mám moc ráda a nějaké potíže si na stará
kolena opravdu nezaslouží!

A co důchodce fyzická osoba? Co mu můžou udělat?

Marie Smrkovská

(5) vlastamerclova@gmail.com 
Důchodce Vám jen podepíše prohlášení. FÚ to v tomto případě nemá
jak zjistit. To mám bylo řečeno přímo bývalým ředitelem FÚ.

Dokonce školitel prohlásil, že si myslí, že toto "obejití"
pobírání důchodu k 1.1. skončí u ústavního soudu, ale spíš prý dojde
k úpravě - prováděcí vyhláškou.

Merclová

(6) hana_jirsova@centrum.cz 
Také mne štve způsob medializace této věci. Mnoho důchodců si
důchod na 1.1. přerušili raději pro jistotu, než se (zřejmě ke konci
roku 2013) úřady usnesou na jednoznačném výkladu. A teď z nich
slavní zákonodárci, kteří jako obvykle zpackali zákon dělají již
dopředu málem zločince... To, že někdo na jeden den přerušil pobírání
důchodu ještě neznamená, že nakonec základní slevu na dani z příjmů
uplatní. Jednoznačné je to určitě u podnikatelů.

Ing.Hana Jirsová