22. 12. 2011, Ing. Petr Kučera
Vyhláškou MPSV číslo 429/2011 Sb. se od 1. 1. 2012 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2011.

ZÁKLADNÍ NÁHRADY

S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně:

                    2011   2012
------------------------------------------------------
pro jednostopá vozidla a tříkolky   1,00 Kč 1,00 Kč
pro osobní silniční motorová vozidla 3,70 Kč 3,70 Kč

PRŮMĚRNÉ CENY PHM

S odkazem na § 158/3 Zákoníku práce se stanoví průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot takto:

             2011   2012
-----------------------------------------
benzin 91 oktanů    31,40 Kč
benzin 95 oktanů    31,60 Kč 34,90 Kč
benzin 98 oktanů    33,40 Kč 36,80 Kč
motorová nafta     30,80 Kč 34,70 Kč

TUZEMSKÉ STRAVNÉ

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (státní a příspěvková sféra) zaměstnanci stravné podle § 176/1 zákoníku práce:

Doba trvání pracovní cesty    2011     2012
----------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.       63 až 74 Kč  64 až 76 Kč
  12 až 18 hod.       95 až 114 Kč  96 až 116 Kč
   nad 18 hod.       149 až 178 Kč  151 až 181 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (podnikatelská sféra) zaměstnanci stravné podle 163/1 zákoníku práce nejméně:

Doba trvání pracovní cesty    2011   2012
------------------------------------------------
  5 až 12 hod.         63 Kč   64 Kč
  12 až 18 hod.         95 Kč   96 Kč
   nad 18 hod.        149 Kč  151 Kč

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Pro rok 2011 platila vyhláška MPSV číslo 377/2010 Sb.