02. 01. 2015, Ing. Petr Kučera
Vyhláškou MPSV číslo 328/2014 Sb. se od 1.1.2015 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2014.

ZÁKLADNÍ NÁHRADY

S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně:

                       2014     2015
---------------------------------------------------------------------
pro jednostopá vozidla a tříkolky      1,00 Kč    1,00 Kč
pro osobní silniční motorová vozidla    3,70 Kč    3,70 Kč

PRŮMĚRNÉ CENY PHM

S odkazem na § 158/3 Zákoníku práce se stanoví průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot takto:

                       2014      2015
----------------------------------------------------------------------
benzin 95 oktanů              35,70 Kč    35,90 Kč
benzin 98 oktanů              37,90 Kč    38,30 Kč
motorová nafta               36,00 Kč    36,10 Kč

TUZEMSKÉ STRAVNÉ

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (státní a příspěvková sféra) zaměstnanci stravné podle § 176/1 zákoníku práce:

Doba trvání pracovní cesty          2014      2015
----------------------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.             67 až 80 Kč  69 až 82 Kč
  12 až 18 hod.             102 až 123 Kč  104 až 125 Kč
   nad 18 hod.             160 až 191 Kč  163 až 195 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (podnikatelská sféra) zaměstnanci stravné podle 163/1 zákoníku práce nejméně:

Doba trvání pracovní cesty          2014      2015
----------------------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.               67 Kč      69 Kč
  12 až 18 hod.               102 Kč     104 Kč
   nad 18 hod.               160 Kč     163 Kč

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Pro rok 2014 platila vyhláška MPSV číslo 435/2013 Sb.