28. 12. 2015, Ing. Petr Kučera
Vyhláškou MPSV číslo 385/2015 Sb. se od 1. 1. 2016 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2015.

ZÁKLADNÍ NÁHRADY

S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně:

                       2015     2016
-----------------------------------------------------------------
pro jednostopá vozidla a tříkolky      1,00 Kč    1,00 Kč
pro osobní silniční motorová vozidla    3,70 Kč    3,80 Kč

PRŮMĚRNÉ CENY PHM

S odkazem na § 158/3 Zákoníku práce se stanoví průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot takto:

                       2015     2016
-----------------------------------------------------------------
benzin 95 oktanů              35,90 Kč   29,70 Kč
benzin 98 oktanů              38,30 Kč   33,00 Kč
motorová nafta               36,10 Kč   29,50 Kč

TUZEMSKÉ STRAVNÉ

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (státní a příspěvková sféra) zaměstnanci stravné podle § 176/1 zákoníku práce:

Doba trvání pracovní cesty         2015      2016
-----------------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.           69 až 82 Kč  70 až 83 Kč
  12 až 18 hod.           104 až 125 Kč 106 až 127 Kč
   nad 18 hod.           163 až 195 Kč 166 až 198 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (podnikatelská sféra) zaměstnanci stravné podle 163/1 zákoníku práce nejméně:

Doba trvání pracovní cesty          2015     2016
-----------------------------------------------------------------
  5 až 12 hod.               69 Kč     70 Kč
  12 až 18 hod.               104 Kč    106 Kč
   nad 18 hod.               163 Kč    166 Kč

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Pro rok 2015 platila vyhláška MPSV číslo 328/2014 Sb.