pondělí 2.  - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za listopad 2016

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 9.  - spotřební    - splatnost daně za listopad 2015 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

       - zdravotní 	  - záloha za 12/2016
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 20.  - daň       - daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
        z přidané 
        hodnoty

       - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti

       - sociální    - záloha za 12/2015
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 24.  - spotřební    - splatnost daně za listopad 2016 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------        

 středa 25.  - daň       - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 
        z přidané     a za prosinec 2016
        hodnoty     - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 
                 a prosinec 2016
                - kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 
                 a prosinec 2016

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016

       - spotřební    - daňové přiznání za prosinec 2016 
        daň

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 31.  - biopaliva    - hlášení dle § 19 odst. 9 zákona 
                 č. 201/2012 Sb.

       - daň       - daňové přiznání a daň za rok 2016 
        silniční
 
       - daň       - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí 
        z nemovitých   daňové přiznání na rok 2016
        věcí

       - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za prosinec 2016

       - pojištění    - zákonné pojištění odpovědnosti 
        odpovědnosti	  zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu 
                 (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2017