úterý 02.  - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za listopad 2017

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 08. - zdravotní    - záloha za 12/2017
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 09.  - spotřební    - splatnost daně za listopad 2017 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 sobota 20.  - daň       - daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
        z přidané 
        hodnoty
        
--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 22. - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti

       - sociální    - záloha za 12/2017
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 24.  - spotřební    - splatnost daně za listopad 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 25. - daň       - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 
        z přidané     a za prosinec 2017
        hodnoty     - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 
                 a prosinec 2017
                - kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 
                 a prosinec 2017

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017

       - spotřební    - daňové přiznání za prosinec 2017 
        daň       - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení 
                 spotřební daně z topných olejů a ostatních 
                 (technických) benzinů za prosinec 2017 
                 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 31.  - biopaliva    - hlášení dle § 19 odst. 8 zákona 
                 č. 201/2012 Sb.

       - daň       - daňové přiznání a daň za rok 2017 
        silniční

       - daň       - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové 
        z nemovitých   přiznání na rok 2018
        věcí
       
       - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za prosinec 2017

       - daň       - oznámení změny zdaňovacího období
        z přidané
        hodnoty
       
       - pojištění    - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
        odpovědnosti   za škodu při pracov. úrazu 
                 (vyhl. č. 125/1993 Sb.) 
                 za 1. čtvrtletí 2018