pondělí 08. - zdravotní    - záloha za 12/2018
        pojištění                 

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 9.  - spotřební   - splatnost daně za listopad 2018
        daň       (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 21. - daň      - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 24. - spotřební   - splatnost daně za listopad 2018 
        daň       (pouze spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 25.  - daň      - daňové přiznání a splatnost daně 
        z hazardních   za 4. čtvrtletí 2018
        her

       - daň      - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané    za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
        hodnoty    - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 
                 a prosinec 2018
                - kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 
                 a prosinec 2018

       - energetické  - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

       - spotřební   - daňové přiznání za prosinec 2018 
        daň      - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení 
                 spotřební daně z topných olejů a ostatních 
                 (technických) benzinů za prosinec 2018 
                 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 31. - biopaliva   - hlášení dle § 19 odst. 8 zákona 
                 č. 201/2012 Sb.

       - daň      - daňové přiznání a daň za rok 2018 
        silniční

       - daň      - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí 
        z nemovitých   daňové přiznání na rok 2019
        věcí

       - daň      - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za prosinec 2018

       - sociální    - záloha za 1/2019
        pojištění