středa 8.  - zdravotní    - záloha za 1/2017
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 9.  - spotřební    - splatnost daně za prosinec 2016 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)       

--------------------------------------------------------------------------------        

 středa 15.  - daň       - podpis prohlášení poplatníka daně 
        z příjmů     z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti na zdaňovací období 2017 
                 a podpis k provedení ročního zúčtování 
                 záloh na daň a daňové zvýhodnění 
                 za zdaňovací období 2016
                - podání žádosti o provedení ročního 
                 zúčtování správci daně                 

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 20. - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob 
                 ze závislé činnosti
   
       - sociální    - záloha za 1/2017 
        pojištění	

--------------------------------------------------------------------------------   

 pátek 24.  - spotřební    - splatnost daně za prosinec 2016 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 27. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za leden 2017
        hodnoty     - souhrnné hlášení za leden 2017
                - kontrolní hlášení za leden 2017
       
       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za leden 2017

       - spotřební    - daňové přiznání za leden 2017 
        daň       - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů, ostatních (technických) 
                 benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------         

 úterý 28.  - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní 
        z příjmů     sazby daně za leden 2017