čtvrtek 08. - zdravotní    - záloha za 1/2018
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 09.  - spotřební    - splatnost daně za prosinec 2017 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu) 

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 15. - daň       - podpis prohlášení poplatníka daně 
        z příjmů     z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti na zdaňovací období 2018 
                 a podpis k provedení ročního zúčtování 
                 záloh na daň a daňové zvýhodnění 
                 za zdaňovací období 2017
                - podání žádosti o provedení ročního 
                 zúčtování správci daně

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 20.  - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
                 
       - sociální    - záloha za 1/2018
        pojištění 
--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 26. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za leden 2018
        hodnoty     - souhrnné hlášení za leden 2018
                - kontrolní hlášení za leden 2018

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za leden 2018

       - spotřební    - splatnost daně za prosinec 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za leden 2018
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů, ostatních (technických) 
                 benzinů za leden 2018 (pokud vznikl nárok)
--------------------------------------------------------------------------------

 středa 28.  - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za leden 2018