středa 1.  - daň       - podání vyúčtování daně z příjmů 
        z příjmů     ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

       - odvod      - podání přiznání k odvodu z loterií 
        z loterií     a jiných podobných her a zaplacení 
        a jiných     odvodu za odvodové období 2016
        podobných 
        her

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 8.  - zdravotní 	  - záloha za 2/2017
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------        

 pondělí 13. - spotřební    - splatnost daně za leden 2017 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 15.  - daň       - čtvrtletní záloha na daň 
        z příjmů
--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 20. - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
                - elektronické podání vyúčtování daně 
                 z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací 
                 období 2016
       
       - sociální 	   - záloha za 2/2017
        pojištění
--------------------------------------------------------------------------------        

 pondělí 27. - daň       - daňové přiznání a daň za únor 2017
        z přidané    - souhrnné hlášení za únor 2017 
        hodnoty     - kontrolní hlášení za únor 2017

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za únor 2017
                - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
                 pevných paliv a elektřiny za únor 2017
                 
       - spotřební    - splatnost daně za leden 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za únor 2017
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 31.  - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní 
        z příjmů     sazby daně za únor 2017