čtvrtek 1.  - daň       - podání vyúčtování daně z příjmů 
        z příjmů     ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 8.  - zdravotní    - záloha za 2/2018 
        pojištění	

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 12. - spotřební    - splatnost daně za leden 2018 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 15. - daň       - čtvrtletní záloha na daň 
        z příjmů

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 20.  - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
                - elektronické podání vyúčtování daně 
                 z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací 
                 období 2017                 
                 
       - sociální    - záloha za 2/2018
        pojištění	          

--------------------------------------------------------------------------------                 

 pondělí 26. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za únor 2018
        hodnoty     - souhrnné hlášení za únor 2018
                - kontrolní hlášení za únor 2018
                
       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně 
        daně       z plynu, pevných paliv a elektřiny 
                 za únor 2018
         
       - spotřební    - daňové přiznání za únor 2018 
        daň       - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------                 

 úterý 27.  - spotřební    - splatnost daně za leden 2018 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)