pondělí 3.  - daň       - podání vyúčtování daně vybírané srážkou 
        z příjmů     podle zvláštní sazby daně za zdaňovací 
                 období 2016
                - podání přiznání k dani a úhrada daně 
                 za rok 2016, nemá-li poplatník povinný 
                 audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

--------------------------------------------------------------------------------                 

 pondělí 10. - zdravotní    - záloha za 3/2017  
        pojištění

       - spotřební    - splatnost daně za únor 2017 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------          

 úterý 18.  - daň       - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017 
        silniční

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 20. - sociální    - záloha za 3/2017
        pojištění
        
       - daň       - daňové přiznání a daň k MOSS 
        z přidané 
        hodnoty

       - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 24. - spotřební    - splatnost daně za únor 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------        

 úterý 25.  - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z hazardních   za 1. čtvrtletí 2017
        her
        
       - daň       - daňové přiznání a daň 
        z přidané     za 1. čtvrtletí a za březen 2017
        hodnoty     - souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 
                 a za březen 2017
                - kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 
                 a za březen 2017
       
       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně        pevných paliv a elektřiny za březen 2017

       - spotřební    - daňové přiznání za březen 2017 
        daň       - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)