úterý 03.  - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní 
        z příjmů     sazby daně za únor 2018
                - podání vyúčtování daně vybírané srážkou 
                 podle zvláštní sazby daně za zdaňovací 
                 období 2017
                - podání přiznání k dani a úhrada daně 
                 za rok 2017, nemá-li poplatník povinný 
                 audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 09. - spotřební    - splatnost daně za únor 2018 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)
        
       - zdravotní    - záloha za 3/2018 
        pojištění	 

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 16. - daň       - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2018 
        silniční

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 20.  - daň       - daňové přiznání a daň k MOSS 
        z přidané 
        hodnoty

       - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
                 
       - sociální    - záloha za 3/2018 
        pojištění	          

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 24.  - spotřební    - splatnost daně za únor 2018 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
        
--------------------------------------------------------------------------------

 středa 25.  - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z hazardních   za 1. čtvrtletí 2018
        her

       - daň       - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 
        z přidané     a za březen 2018
        hodnoty     - souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 
                 a za březen 2018
                - kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 
                 a za březen 2018

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za březen 2018

       - spotřební    - daňové přiznání za březen 2018 
        daň       - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za březen 2018 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 30.          - podání oznámení o splnění povinnosti 
                 zajistit minimální množství biopaliv 
                 a splatnost související jistoty

       - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní 
        z příjmů     sazby daně za březen 2018
        
       - sociální    - při zpracování přiznání za rok 2017 daň. 
        pojištění     poradcem předložení plné moci OSSZ
       
       - zdravotní    - při zpracování přiznání za rok 2017 daň. 
        pojištění     poradcem předložení plné moci ZP
        
       - pojištění    - zákonné pojištění odpovědnosti 
        odpovědnosti	 zaměstnavatele za škodu při pracov. 
                 úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) 
                 za 2. čtvrtletí 2018