středa 2.  - sociální    - přehled o příjmech a výdajích za r. 2017, 
        pojištění     pokud daňové přiznání nezpracovává 
                 daňový poradce
                 
       - zdravotní    - přehled o příjmech a výdajích za r. 2017,
        pojištění     pokud daňové přiznání nezpracovává 
                 daňový poradce
--------------------------------------------------------------------------------
 středa 9.  - zdravotní    - záloha za 4/2018 
        pojištění                           
                 
--------------------------------------------------------------------------------
 čtvrtek 10. - spotřební    - splatnost daně za březen 2018 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)
        
       - sociální    - platba pojistného nebo doplatku 
        pojištění     pojistného za rok 2017 (do 8 dnů 
                 od podání přehledu)
--------------------------------------------------------------------------------
 pátek 11.  - zdravotní    - platba pojistného nebo doplatku 
        pojištění     pojistného za rok 2017 (do 8 dnů 
                 od podání přehledu)
--------------------------------------------------------------------------------
 pondělí 21. - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
                 
       - sociální    - záloha za 4/2018
        pojištění
--------------------------------------------------------------------------------        
 pátek 25.  - daň       - daňové přiznání a daň za duben 2018 
        z přidané    - souhrnné hlášení za duben 2018 
        hodnoty     - kontrolní hlášení za duben 2018

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně 
        daně       z plynu, pevných paliv a elektřiny 
                 za duben 2018

       - spotřební    - splatnost daně za březen 2018 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních 
                 (technických) benzinů za duben 2018 
                 (pokud vznikl nárok)      
--------------------------------------------------------------------------------
 čtvrtek 31. - daň       - splatnost celé daně 
        z nemovitých   (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
        věcí      - splatnost 1. splátky daně (poplatníci 
                 s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou 
                 poplatníků provozujících zemědělskou 
                 výrobu a chov ryb)

       - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za duben 2018