čtvrtek 8.  - zdravotní    - záloha za 5/2017 
        pojištění	

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 9.   - spotřební    - splatnost daně za duben 2017 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------        

 čtvrtek 15. - daň       - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 
        z příjmů

--------------------------------------------------------------------------------        

 úterý 20.  - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň 
        z příjmů     z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
        
       - sociální    - záloha za 5/2017 
        pojištění	 

--------------------------------------------------------------------------------        

 pondělí 26. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za květen 2017
        hodnoty     - souhrnné hlášení za květen 2017
                - kontrolní hlášení za květen 2017
                
       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za květen 2017
        
       - spotřební    - splatnost daně za duben 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za květen 2017
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně z topných 
                 olejů a ostatních (technických) benzinů 
                 za květen 2017 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------                 

 pátek 30.  - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní 
        z příjmů     sazby daně za květen 2017

       - Oznámení    - podání oznámení dle § 13k zákona 
        CRS (GATCA)    č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
          
       - oznámení    - podání oznámení dle § 13k zákona 
        FATCA       č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů