pátek 8.   - zdravotní    - záloha za 5/2018
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------        

 pondělí 11. - spotřební    - splatnost daně za duben 2018 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 15.  - daň       - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 
        z příjmů

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 20.  - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
       - sociální    - záloha za 5/2018
        pojištění	

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 25. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za květen 2018
        hodnoty     - souhrnné hlášení za květen 2018
                - kontrolní hlášení za květen 2018

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně 
        daně       z plynu, pevných paliv a elektřiny 
                 za květen 2018

       - spotřební    - splatnost daně za duben 2018 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za květen 2018
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně z topných olejů 
                 a ostatních (technických) benzinů 
                 za květen 2018 (pokud vznikl nárok)