pondělí 3.  - daň       - podání přiznání k dani a úhrada daně 
        z příjmů     za rok 2016, má-li poplatník povinný 
                 audit nebo mu přiznání zpracovává 
                 a předkládá daňový poradce

--------------------------------------------------------------------------------                 

 pondělí 10. - zdravotní    - záloha za 6/2017
        pojištění  

       - spotřební    - splatnost daně za květen 2017 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------        

 pondělí 17. - daň       - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017 
        silniční

--------------------------------------------------------------------------------        

 čtvrtek 20. - daň       - daňové přiznání a daň k MOSS 
        z přidané 
        hodnoty
                 
       - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
                 
       - socíální    - záloha za 6/2017
        pojištění          

--------------------------------------------------------------------------------                 

 úterý 25.  - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z hazardních   za 2. čtvrtletí 2017
        her

       - daň       - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 
        z přidané     a za červen 2017 
        hodnoty     - souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 
                 a za červen 2017
                - kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 
                 a za červen 2017
                 
       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně 
        daně       z plynu, pevných paliv a elektřiny 
                 za červen 2017
                  
       - spotřební    - splatnost daně za květen 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za červen 2017
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------                 

 pondělí 31. - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za červen 2017
                   
       - pojištění    - zákonné pojištění odpovědnosti 
        odpovědnosti	  zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu 
                 (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2017