pondělí 2.  - daň      - odvod daně vybírané srážkou podle 
         z příjmů     zvláštní sazby daně za květen 2018
                - podání přiznání k dani a úhrada daně 
                 za rok 2017, má-li poplatník povinný 
                 audit nebo mu přiznání zpracovává 
                 a předkládá daňový poradce
                 
        - oznámení    - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 
         CRS       Sb. ve znění pozdějších předpisů
         (GATCA)

        - oznámení    - podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 
         FATCA      Sb. ve znění pozdějších předpisů

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 9.  - zdravotní   - záloha za 6/2018
         pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 10.   - spotřební   - splatnost daně za květen 2018
         daň       (mimo spotřebnídaň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 16.  - daň      - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
         silniční

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 20.   - daň      - daňové přiznání a daň k MOSS
         z přidané 
         hodnoty

        - daň      - měsíční odvod úhrnu sražených záloh
         z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
                 činnosti

        - sociální    - záloha za 6/2018
         pojištění

--------------------------------------------------------------------------------         

 středa 25.  - daň      - daňové přiznání a splatnost
         z hazardních   daně za 2. čtvrtletí 2018
         her

        - daň      - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 
         z přidané    a za červen 2018
         hodnoty    - souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
                 a za červen 2018
                - kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 
                 a za červen 2018

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
        daně       pevných paliv a elektřiny za červen 2018

       - spotřební    - splatnost daně za květen 2018
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za červen 2018
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za červen 2018
                 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 30.          - podání oznámení o splnění povinnosti 
                 zajistit minimální množství biopaliv 
                 a splatnost související jistoty.

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 31.  - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle
        z příjmů     zvláštní sazby daně za červen 2018

       - pojištění    - zákonné pojištění odpovědnosti 
        odpovědnosti   zaměstnavatele za škodu při pracov.
                 úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) 
                 za 3. čtvrtletí 2018