čtvrtek 3.   - sociální   - OSVČ, přehled o příjmech a výdajích 
         pojištění    za r. 2016, pokud daňové přiznání zpracovává 
                 daňový poradce
                 
        - zdravotní   - OSVČ, přehled o příjmech a výdajích
         pojištění    za r. 2016, pokud daňové přiznání zpracovává 
                 daňový poradce

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 8.    - zdravotní   - záloha za 7/2017
         pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 9.   - spotřební   - splatnost daně za červen 2017 
         daň       (mimo spotřební daň z lihu)
        
        - sociální   - OSVČ, platba pojistného nebo doplatku 
         pojištění    pojistného za rok 2016 
                 (do 8 dnů od podání přehledu)
         
        - zdravotní   - OSVČ, platba pojistného nebo doplatku
         pojištění    pojistného za rok 2016 
                 (do 8 dnů od podání přehledu)

--------------------------------------------------------------------------------         

 pondělí 21.  - daň      - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
         z příjmů    na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti

        - sociální   - záloha za 7/2017
         pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 24.  - spotřební   - splatnost daně za červen 2017 
         daň       (pouze spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 25.   - daň      - daňové přiznání a splatnost daně 
         z přidané    za červenec 2017
         hodnoty    - souhrnné hlášení za červenec 2017
                - kontrolní hlášení za červenec 2017

        - energetické  - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
         daně      pevných paliv a elektřiny za červenec 2017
        
        - spotřební   - daňové přiznání za červenec 2017
         daň      - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za červenec 2017 
                 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 31.  - daň      - splatnost 1. splátky daně 
         z nemovitých  (poplatníci provozující zemědělskou 
         věcí      výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

        - daň      - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní 
         z příjmů    sazby daně za červenec 2017