středa 1.  -	sociální    - přehled o příjmech a výdajích za r. 2017 
        pojištění     pro OSSZ, pokud daňové přiznání zpracovává 
                 daňový poradce                

--------------------------------------------------------------------------------  

 čtvrtek 2.  - zdravotní    - přehled o příjmech a výdajích za r. 2017 
        pojištění     pro ZP, pokud daňové přiznání zpracovává 
                 daňový poradce 

--------------------------------------------------------------------------------  
 
 středa 8.  - zdravotní    - záloha za 7/2018
        pojištění 

--------------------------------------------------------------------------------  
                        
 čtvrtek 9.  - spotřební    - splatnost daně za červen 2018 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

       - sociální    - platba pojistného nebo doplatku 
        pojištění     pojistného za rok 2017 (do 8 dnů od podání 
                 přehledu pro OSSZ)

--------------------------------------------------------------------------------  

 pátek 10.  - zdravotní    - platba pojistného nebo doplatku pojistného 
        pojištění     za rok 2017 (do 8 dnů od podání přehledu 
                 pro ZP)

--------------------------------------------------------------------------------  

 pondělí 20. - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
                 
       - sociální    - záloha za 7/2018
        pojištění          

--------------------------------------------------------------------------------  

 pátek 24.  - spotřební    - splatnost daně za červen 2018 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------  

 pondělí 27. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za červenec 2018
        hodnoty     - souhrnné hlášení za červenec 2018
                - kontrolní hlášení za červenec 2018

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za červenec 2018

       - spotřební    - daňové přiznání za červenec 2018 
        daň       - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za červenec 2018 
                 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------  

 pátek 31.  - daň       - splatnost 1. splátky daně (poplatníci 
        z nemovitých   provozující zemědělskou výrobu a chov 
        věcí       ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

       - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za červenec 2018