pátek 8.   - zdravotní    - záloha za 8/2017
        pojištění	

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 11. - spotřební    - splatnost daně za červenec 2017 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 15.  - daň       - čtvrtletní záloha na daň 
        z příjmů

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 20.  - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
                 
       - sociální    - záloha za 8/2017
        pojištění                 

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 25. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za srpen 2017
        hodnoty     - souhrnné hlášení za srpen 2017
                - kontrolní hlášení za srpen 2017

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně 
        daně       z plynu, pevných paliv a elektřiny 
                 za srpen 2017

       - spotřební    - splatnost daně za červenec 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za srpen 2017
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)