pondělí 10. - spotřební    - splatnost daně za červenec 2018 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

       - zdravotní    - záloha za 8/2018
        pojištění	

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 17. - daň       - čtvrtletní záloha na daň 
        z příjmů 

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 20. - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
       
       - sociální 	   - záloha za 8/2018
        pojištění                       

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 25.  - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za srpen 2018
        hodnoty     - souhrnné hlášení za srpen 2018
                - kontrolní hlášení za srpen 2018

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za srpen 2018

       - spotřební    - splatnost daně za červenec 2018 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za srpen 2018
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 30.09.    - daň       - žádost o vrácení DPH z EU dle 
        z přidané     § 82 zákona o DPH
        hodnoty