pondělí 2.  - daň       - žádost o vrácení DPH z EU dle 
        z přidané     § 82 a § 82a zákona o DPH
        hodnoty
        
       - daň z      - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní 
        příjmů      sazby daně za srpen 2017
        
--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 9.  - zdravotní    - záloha za 9/2017
        pojištění
        
--------------------------------------------------------------------------------        
        
 úterý 10.  - spotřební    - splatnost daně za srpen 2017 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 16. - daň       - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017 
        silniční

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 20.  - daň       - daňové přiznání a splatnost daně k MOSS 
        z přidané 
        hodnoty

       - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
                 
       - sociální    - záloha za 9/2017
        pojištění          

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 25.  - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z hazardních   za 3. čtvrtletí 2017
        her

       - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za 3. čtvrtletí a za září 2017
        hodnoty     - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 
                 a za září 2017
                - kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 
                 a za září 2017


       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně 
        daně       z plynu, pevných paliv a elektřiny 
                 za září 2017


       - spotřební    - splatnost daně za srpen 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za září 2017
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních 
                 (technických) benzinů za září 2017 
                 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 31.  - daň       - poslední den lhůty pro podání přihlášky 
        z přidané     k registraci skupiny podle § 95a zákona 
        hodnoty      o DPH, která chce být registrována 
                 od 1. ledna následujícího roku, nebo 
                 žádosti o zrušení nebo změnu skupinové 
                 registrace

       - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za září 2017