pondělí 1.  - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za srpen 2018

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 8.  - zdravotní    - záloha za 9/2018
        pojištění	

--------------------------------------------------------------------------------
 středa 10.  - spotřební    - splatnost daně za srpen 2018 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 15. - daň       - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018 
        silniční
--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 22. - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti

       - sociální    - záloha za 9/2018
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 25. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z hazardních   za 3. čtvrtletí 2018
        her

       - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za 3. čtvrtletí a za září 2018
        hodnoty     - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 
                 a za září 2018 
                - kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 
                 2018

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně 
        daně       z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 
                 2018

       - spotřební    - splatnost daně za srpen 2018 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za září 2018
                - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení 
                 spotřební daně například z topných olejů 
                 a ostatních (technických) benzinů za září 
                 2018 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 30.           - podání oznámení o splnění povinnosti zajistit 
                 minimální množství biopaliv a splatnost 
                 související jistoty.

 středa 31.  - daň       - poslední den lhůty pro podání přihlášky 
        z přidané     k registraci skupiny podle § 95a zákona 
        hodnoty      o DPH, která chce být registrována 
                 od 1. ledna následujícího roku, nebo 
                 žádosti o zrušení nebo změnu skupinové 
                 registrace

       - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za září 2018