středa 8.  - zdravotní    - záloha za 10/2017
        pojištění	

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 9.  - spotřební    - splatnost daně za září 2017 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 20. - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených 
        z příjmů     záloh na daň z příjmů fyzických osob 
                 ze závislé činnosti
                 
       - sociální    - záloha za 10/2017
        pojištění	
 pátek 24.  - spotřební    - splatnost daně za září 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 27. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně 
        z přidané     za říjen 2017
        hodnoty     - souhrnné hlášení za říjen 2017 
                - kontrolní hlášení za říjen 2017

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

       - spotřební    - daňové přiznání za říjen 2017 
        daň       - spotřební daň
                - daňové přiznání k uplatnění nároku na 
                 vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok) 

--------------------------------------------------------------------------------

 čtvrtek 30. - daň       - splatnost 2. splátky daně 
        z nemovitých   (všichni poplatníci s daní vyšší 
        věcí       než 5 000 Kč)

       - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle 
        z příjmů     zvláštní sazby daně za říjen 2017