čtvrtek 8.  - zdravotní    - záloha za 10/2018
        pojištění

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 9.   - spotřební    - splatnost daně za září 2018
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 úterý 20.  - sociální    - záloha za 10/2018
        pojištění

       - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
                 činnosti

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 26. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně
        z přidané     za říjen 2018
        hodnoty     - souhrnné hlášení za říjen 2018
                - kontrolní hlášení za říjen 2018

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu,
        daně       pevných paliv a elektřiny za říjen 2018

       - spotřební    - splatnost daně za září 2018
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za říjen 2018
                - daňové přiznání k uplatnění nároku
                 na vrácení spotřební daně například
                 z topných olejů a ostatních (technických)
                 benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 30.  - daň       - splatnost 2. splátky daně
        z nemovitých   (všichni poplatníci s daní vyšší
        věcí       než 5 000 Kč)

       - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle
        z příjmů     zvláštní sazby daně za říjen 2018