pátek 8.   - zdravotní    - záloha za 11/2017
        pojištění	

--------------------------------------------------------------------------------

 pondělí 11. - spotřební    - splatnost daně za říjen 2016 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)

--------------------------------------------------------------------------------

 pátek 15.  - daň       - záloha na daň za říjen a listopad 2017, 
        silniční     popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční 
                 daňové povinnosti, pokud je poplatníkem 
                 daně provozovatel vozidla se sníženou 
                 sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona 
                 o dani silniční


       - daň       - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 
        z příjmů

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 20.  - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň 
        z příjmů     z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

       - sociální    - záloha za 11/2017
        pojištění	

--------------------------------------------------------------------------------

 středa 27.  - daň       - daňové přiznání a splatnost daně za listopad 
        z přidané     2017
        hodnoty     - souhrnné hlášení za listopad 2017
                - kontrolní hlášení za listopad 2017

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

       - spotřební    - splatnost daně za říjen 2017 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za listopad 2017
                - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení 
                 spotřební daně například z topných olejů 
                 a ostatních (technických) benzinů 
                 za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)