pondělí 10. - spotřební    - splatnost daně za říjen 2018 
        daň        (mimo spotřební daň z lihu)
        
       - zdravotní    - záloha za 11/2018
        pojištění	 

 pondělí 17. - silniční    - záloha na daň za říjen a listopad 2018, 
        daň        popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční 
                 daňové povinnosti, pokud je poplatníkem 
                 daně provozovatel vozidla se sníženou 
                 sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona 
                 o dani silniční

       - daň       - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 
        z příjmů


 čtvrtek 20. - daň       - měsíční odvod úhrnu sražených záloh 
        z příjmů     na daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
                 činnosti
                 
       - sociální    - záloha za 11/2018
        pojištění	          

 čtvrtek 27. - daň       - daňové přiznání a splatnost daně  
        z přidané     za listopad 2018
        hodnoty     - souhrnné hlášení za listopad 2018
                - kontrolní hlášení za listopad 2018 

       - energetické   - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, 
        daně       pevných paliv a elektřiny za listopad 2018

       - spotřební    - splatnost daně za říjen 2018 
        daň        (pouze spotřební daň z lihu)
                - daňové přiznání za listopad 2018
                - daňové přiznání k uplatnění nároku 
                 na vrácení spotřební daně například 
                 z topných olejů a ostatních (technických) 
                 benzinů za listopad 2018 
                 (pokud vznikl nárok)

 pondělí 31. - daň       - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní 
        z příjmů     sazby daně za listopad 2018