04. 04. 2018, Ing. Petr Kučera
Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

Způsoby ePodání na ČSSZ

 1. Přes Veřejné rozhraní pro ePodání (VREP).
 2. Do datové schránky ČSSZ.
 3. Načtením a odesláním přes ePortál ČSSZ.

Formát ePodání

Soubory se posílají ve formátu xml.

EPODÁNÍ PŘES VREP

Podmínky

Postup

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Všichni /Sociální pojištění /Přehled OSSZ volte /e-Podání PVPOJ16. V /Parametry VREP zkontrolujte/doplňte klíčový údaj (variabilní symbol u OSSZ) a kontaktní e-mail. Pokračujte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat. Hlášku „Hotovo, podání můžete odeslat.“ potvrďte OK a /Odeslat data.

Následuje hlášení "Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx. Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem."

Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

Odpověď z VREPu

Z portálu ČSSZ přijde email v ideálním případě s tímto obsahem:

-----------------------------------------------------------------
Odesílatel: DIC@cssz.cz

ČSSZ obdržela prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e – Podání
Vaše podání PVPOJ.
Vaše podání bylo přijato.

Datum doručení podání:          RRRR-MM-DD HH:MM:SS
VS podávajícího zaměstnavatele:     xxxxxxxxxx
Identifikátor podání (VREP):       yyyyyyyyyyyyyyyyyy
Identifikátor podání (ČSSZ):       zzzzzzzzzzzzzzzzzz
Formulářů: 1
Počet chyb: 0
Chyba:
-----------------------------------------------------------------

Dotaz na stav podání

ČSSZ po omezenou dobu zpřístupňuje informaci o stavu podání s daným identifikátorem. V /Seznam podání VREP na příslušném řádku stiskněte klávesu F10 a potvrďte dotaz "Poslat do ČSSZ online dotaz na stav e-podání ze dne dd.mm.rrrr?„ A. V ideálním případě bude odpověď (soubor eldotaz.uuu v podadresáři {TISK}) obsahovat “Vysledek: podani bylo prijato, neobsahovalo zadne chyby".

Opravný přehled

V menu /Formulář doplňte navíc:

 1. typ přehledu: O
 2. identifikátor VREP (původního podání)
 3. poznámku (cokoliv)

EPODÁNÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Podmínky

Postup

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Sociální pojištění /Přehled OSSZ /e-Podání PVPOJ16 /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Chyba 401

Chybová hláška „Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Authorization Required.“ nebo „The request failed with HTTP status 401: Authorization Required.“ znamená špatně zadané údaje odesílatele. V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte uživatelské jméno a heslo.

Po odeslání

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy. Protokol o výsledku zpracování obdržíte do Vaší datové schránky s časovou prodlevou.

EPODÁNÍ PŘES PORTÁL ČSSZ S KONTROLOU

Další možností podání je načtení xml souboru na ePortál ČSSZ, jeho zkontrolování a odeslání. Po /e-Podání PVPOJ16 /Portál ČSSZ se spustí stránky ePortálu ČSSZ. Klikněte na Procházet a do Název souboru nalistujte soubor PVPOJ16.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves CtrlV), Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data) a bude-li bez chyb odešlete (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze přes datovou schránku či s elektronickým podpisem. Data lze případně uložit (jako PVPOJ_2016.xml).

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy (/Archiv) /Tiskové sestavy /Sociální pojištění /Přehled OSSZ po stisku /e-Podání PVPOJ16 se v adresáři s Účtem, podadresáři {MAIL} (nejčastěji C:\UCTO2018\{MAIL}) vytvoří soubor PVPOJ16.XML.