OBJEDNÁVKA UPGRADE ÚČTO 2021

Registrační číslo:
IČO:Registrační číslo:
Pětimístný číselný údaj (například 03658, 87654, ...), který najdete na úvodní obrazovce programu účto, na faktuře, licenční kartě nebo jiném dokladu od naší firmy. Obsahuje pouze číslice.

IČO:
Údaj z Živnostenského listu. Pokud jej nemáte, řádek IČO firmy nevyplňujte. (Zadejte pouze Registrační číslo a klikněte na tlačítko Objednávka.)

Upozornění:
Tato objednávka je určena pouze pro uživatele verze účto 2020. Pokud používáte starší verzi, můžete si upgrade objednat telefonicky nebo e-mailem.