14. 05. 2012, Ing. Petr Kučera
Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitostí.

Termíny placení daně

  1. Daň do 5.000 Kč je splatná do 31. května.
  2. Daň nad 5.000 Kč, poplatník není zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. května a 30. listopadu.
  3. Daň nad 5.000 Kč, poplatník je zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. srpna a 30. listopadu.

Daň do 30, resp. 50 Kč

  1. Daň do 30 Kč, přičemž nejde o spoluvlastnický podíl na dani z pozemků, se neplatí.
  2. Daň do 50 Kč, jde-li o spoluvlastnický podíl na dani z pozemku, se platí ve výši 50 Kč.

Způsob placení

  1. Příkazem k úhradě: Číslo účtu pro daň z nemovitostí má tvar 7755-xxxxxxxx/0710, kde xxxxxxxx je sedmi či osmimístné číslo matriky bankovního účtu, která je originální pro každý finanční úřad, VS rodné číslo u fyzické osoby nebo IČ u právnické osoby, KS 1148.
  2. Poštovní složenkou: Daňovým subjektům byly rozeslány poštovní složenky typu A.
  3. Hotově v pokladně FÚ: Podle pokladních hodin jednotlivých finančních úřadů.

Sankce za pozdní platbu

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (v současné době 0.75 %), zvýšené o 14 %.