03. 08. 2012, Ing. Petr Kučera
Postup pro plátce, kteří stanovují daň na výstupu podle § 91 (dříve § 18). Podmínky použití, parametry výpočtu. Příklady evidence nákupů a prodejů. Příloha dle § 91, ručně vyplněné přiznání. Záznamní povinnost.

Podmínky pro použití § 91

 1. Plátce nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu.
 2. Plátce není prokazatelně schopen vykazovat daň na výstupu na základě denních tržeb.
 3. Plátce požádal finanční úřad o stanovení individuálního způsobu stanovení daňové povinnosti.

Parametry výpočtu pro § 91

V nabídce /Přiznání k DPH vzor 17 /§ 91 – DPH poměrem sazeb /Parametry výpočtu můžete připravit druhy pro výpočet DPH (implicitně NZN, NZ a PZ), určit výpočet poměru sazeb z cen s daní či bez daně a nastavit zaokrouhlení podílu tržeb.

Příklad evidence nákupů od neplátců DPH

Zápis v peněžním deníku (nabízenou daň vynulujte!)
----------------------------DatumDPH---Sazba-----BezDaně---------Daň-
 Datum 15.05.12       15.05.12   20%   1000.00    0.00
Doklad V/123               14%   500.00    0.00
 Text                   0%    0.00   1500.00
 Druh NZN  / V13 nákup zboží od neplátců --------Záloha     .
 Firma 00000 /                   Částka   1500.00
 Výkon ..... /                   Platba H -Hotovost

Příklad evidence nákupů od plátců DPH z tuzemska

Zápis v peněžním deníku
----------------------------DatumDPH---Sazba-----BezDaně---------Daň-
 Datum 15.05.12       15.05.12   20%  80000.00  16000.00
Doklad F/2012005,b/5           14%  40000.00   5600.00
 Text                   0%    0.00  141600.00
 Druh NZ  / V13 nákup zboží       --------Záloha     .
 Firma 00000 /                   Částka  141600.00
 Výkon ..... /                   Platba B -Banka

Příklad evidence nákupů od plátců DPH mimo tuzemsko

Zápis v peněžním deníku (nabízenou daň vynulujte!)
----------------------------DatumDPH---Sazba-----BezDaně---------Daň-
 Datum 15.05.12       15.05.12   20%  20000.00    0.00
Doklad F/2012006,b/5           14%  10000.00    0.00
 Text                   0%    0.00  30000.00
 Druh NZ  / V13 nákup zboží       --------Záloha     .
 Firma 00001 / EU a.s.               Částka  30000.00
 Výkon ..... /                   Platba B -Banka

Příklad evidence tržeb

Zápis v peněžním deníku
----------------------------DatumDPH---Sazba-----BezDaně---------Daň-
 Datum 31.05.12       31.05.12   20%  200000.00    0.00
Doklad P/148               14%    0.00    0.00
 Text tržba 05/2012            0%    0.00  200000.00
 Druh PZ  / P09 prodej zboží      --------Záloha     .
 Firma 00000 /                   Částka  200000.00
 Výkon ..... /                   Platba H +Hotovost

Evidence nákupů a prodejů mimo § 91

Nákupy a prodeje, které nepatří do výpočtu podle § 91, odlište pomocí druhů. Tzn. nepoužívejte druhy NZN, NZ či PZ vyhrazené pro § 91.

Zápis v peněžním deníku
----------------------------DatumDPH---Sazba-----BezDaně---------Daň-
 Datum 31.05.12       31.05.12   20%  12000.00   2400.00
Doklad P/149               14%   1200.00   168.00
 Text prodej drobného majetku       0%    0.00  15768.00
 Druh PP  / P11 příjem z podnikání   --------Záloha     .
 Firma 00000 /                   Částka  15768.00
 Výkon ..... /                   Platba H +Hotovost

Příloha dle § 91

V menu /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 17 /§ 91 – DPH poměrem sazeb /Příloha podle § 91 je uveden podrobný výpočet daně na výstupu. Přílohu vytiskněte.

Příklad: Tržby 200.000 Kč (viz EVIDENCE TRŽEB) program rozdělí v poměru 67.80 % v základní a 32.20 % ve snížené sazbě (parametr výpočtu „určit poměr sazeb z nákupních cen s daní?“ je A):

PŘÍLOHA PŘIZNÁNÍ K DPH / § 91

Daňová povinnost byla stanovena poměrem jednotlivých sazeb daně
podle § 91:

    nákup zboží nákup zboží nákupy     prodej zboží vypočtená
VSTUP od neplátců  od plátců celkem podíl  ceny s daní    DPH
----------------------------------------------------------------------
  20%    1200   120000 121200 67.80 %   135600   22605
  14%     570    57000  57570 32.20 %   64400    7908
----------------------------------------------------------------------
       1770   177000 178770 100.00 %   200000   30513

                prodej    ostatní
VÝSTUP              zboží    plnění    celkem
------------------------------------------------------------------
ř01: Základ daně    20%   112995     12000    124995
   Daň na výstupu  20%   22605     2400     25005
ř02: Základ daně    14%   56492     1200     57692
   Daň na výstupu  14%    7908      168     8076
------------------------------------------------------------------
                200000     15768    215768

 Výpočet daně na výstupu (ceny s daní v Kč)
|-----------------------------------------------|----------------|
| Nákupy zboží od neplátců    +20%    20% | A    1200  |
| zařazené do skupiny se sazbou +14%    14% | B    570  |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Nákup zboží    z ř03 ,ř07 +20%    20% | C   24000  |
| mimo tuzemsko   z ř04 ,ř08 +14%    14% | D   11400  |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Nákup zboží       z ř40 +DPH    20% | E   96000  |
| v tuzemsku       z ř41 +DPH    14% | F   45600  |
|-----------------------------------------------|----------------|
| CELKOVÝ NÁKUP zboží              |        |
| součet A,B,C,D,E,F              | G   178770  |
|-----------------------------------------------|----------------|
| CELKOVÉ TRŽBY                 |        |
| součet tržeb včetně daně bez osvob.prodeje  | H   200000  |
|-----------------------------------------------|----------------|

                 A+C+E
PODÍL NÁKUPU zboží s 20% sazbou = ----- = 0.6780
                  G

                 B+D+F
PODÍL NÁKUPU zboží s 14% sazbou = ----- = 0.3220
                  G

TRŽBY s 20% sazbou=CELKOVÉ TRŽBY*PODÍL NÁKUPU s 20% sazbou= 135600
TRŽBY s 14% sazbou=CELKOVÉ TRŽBY*PODÍL NÁKUPU s 14% sazbou= 64400

Přiznání k DPH vzor 17

V menu /§ 91 – DPH poměrem sazeb /Ručně vyplněné přiznání § 91 zvolte /Vyplnit řádky přiznání a následně vytiskněte nejlépe jako pdf tiskopis. Program upraví řádky 01 a 02 podle výpočtu.

Záznamní povinnost

Pro tisk podkladů pro stanovení DPH podle § 91 využijte /Záznamní povinnost v menu /§ 91 – DPH poměrem sazeb.