20. 05. 2013, Ing. Petr Kučera
Termíny placení, způsoby platby a sankce za pozdní úhradu daně z nemovitostí.

Termíny placení daně

 1. Daň do 5.000 Kč je splatná do 31. května.
 2. Daň nad 5.000 Kč, poplatník není zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. května a 30. listopadu.
 3. Daň nad 5.000 Kč, poplatník je zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. srpna a 30. listopadu.

Daň do 30, resp. 50 Kč

 1. Daň do 30 Kč, přičemž nejde o spoluvlastnický, se neplatí.
 2. Daň do 50 Kč, jde-li o spoluvlastnický podíl na pozemku či stavbě, se platí ve výši 50 Kč.

Způsob placení

1) Příkazem k úhradě

Čísla účtů pro daň z nemovitostí podle finančních úřadů: 
Finanční úřad pro hlavní město Prahu  7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj   7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj    7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj     7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj   7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj     7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj    7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj    7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina     7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj   7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj    7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj     7755-47620661/0710

Jako variabilní symbol u fyzické osoby použijte rodné číslo, u právnické IČ.

2) Poštovní složenkou

Daňovým subjektům byly nebo budou rozeslány poštovní složenky tak, aby poslední z nich došly nejpozději do 25. května 2013. Na jedné složence bude částka za všechny nemovitosti spadající pod jeden finanční úřad.

Na alonži složenky jsou uvedeny tyto důležité údaje:

Finanční správa upozorňuje, že na všech poštovních složenkách, doručených v měsíci dubnu, je nesprávně uvedeno číslo bankovního účtu pro platbu daně.

3) Hotově v pokladně FÚ

Podle pokladních hodin jednotlivých finančních úřadů.

Sankce za pozdní platbu

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (v současné době 0.05 %), zvýšené o 14 %.