04. 07. 2014, Ing. Petr Kučera
Pořízení zboží z jiného členského státu v přiznání k DPH. Daň na výstupu (ř03/ř04), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

I. Pořízení zboží s plným nárokem na odpočet

ř03/ř04 (daň na výstupu), ř43/ř44 (daň na vstupu – plný nárok)

Zápis v peněžním deníku
------------------------------DatumDPH---Sazba---BezDaně-----Daň-
 Datum 28.06.14        15.06.14   21% 125600.50  0.00
Doklad F/2014028,v/123,b/6   Typ     15%    .    .
 Text             Pozn .   0%    . 125600.50
 Druh NZ  / V13 nákup zboží     ---------Záloha    .
 Firma 00002 / Motorrad AG München        Částka 125685.30
 Výkon    / .....               Platba B/-Banka

Rozdíl mezi částkou dle tabulky DPH a celkovou částkou může být způsoben jinými kurzy ke dni povinnosti přiznat daň a ke dni úhrady.

Adresář firem
-Číslo---Kód-----Firma-------------------IČO-----DPH-DIČ---------
 00002      Motorrad AG           A DE141223118

      Jméno            Tel
      Ulice Wolf-Strasse 23   Mobil
 PSČ 04425 Místo München        Fax
Stát DE  Okres EU         E-mail
Číselník států
Stát  Název     EU     KódZ
--------------------------------------
DE   SRN       A      DE

Shrnutí

 1. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazkách a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH.
 2. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A.

II. Pořízení zboží s kráceným nárokem na odpočet

ř03/ř04 (daň na výstupu), ř43/ř44 (daň na vstupu – krácený nárok)

Podobný postup jako ad I., ale použijte/založte jiný druh s údajem Krác=3.

Číselník druhů
Druh NázevDruhu        Sloupec Skupina Plat DPH Spec Krác
-----------------------------------------------------------------
NZ3 nákup zboží - krác. koef. 13  Výdaje  B  A      3

Shrnutí

 1. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazkách a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH.
 2. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A.
 3. V číselníku druhů ve sloupci Krác musí být uvedeno 3.

III. Pořízení zboží bez nároku na odpočet

pouze ř03/ř04 (daň na výstupu)

Podobný postup jako ad I., ale použijte/založte jiný druh s údajem Krác=2.

Číselník druhů
Druh NázevDruhu         Sloupec Skupina Plat DPH Spec Krác
------------------------------------------------------------------
NZ2 nákup zboží-bez odpočtu   13  Výdaje  B  A     2

Shrnutí

 1. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazkách a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH.
 2. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A.
 3. V číselníku druhů ve sloupci Krác musí být uvedeno 2.

IV. Pořízení zboží bez daně na výstupu, pouze odpočet daně

pouze ř43/ř44 (daň na vstupu)

V menu /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 18 /Ručně vyplněné přiznání /Předvyplnit podle výsledků za vybrané období /Vyplnit řádky přiznání přičtěte v ř43/ř44 cenu bez DPH do sloupce základ daně a vypočtenou daň do sloupce v plné výši nebo krácený odpočet.

Jestliže máte více takových případů, vyplatí se pro ně zřídit zvláštní evidenci, např. v /Kalkulacích (/Ostatní /Kalkulačky).

Legislativa

Pořízením zboží z jiného státu EU se rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované v jiném státě EU, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z tohoto státu EU do státu EU od něj odlišného, dodavatelem, odběratelem nebo zmocněnou třetí osobou.

Za místo plnění při pořízení zboží z jiného státu EU se považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy odběrateli.

Při pořízení zboží vzniká plátci povinnost přiznat daň:

Den pořízení je den uskutečnění zdanitelného plnění.

Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům členského státu EU, ve kterém má dodavatel sídlo nebo provozovnu.

Pro uplatnění nároku na odpočet je plátce povinen daň přiznat a mít daňový doklad či nárok prokázat jiným způsobem.

Osoba povinná k dani-neplátce je identifikovanou osobou, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, a to ode dne prvního pořízení tohoto zboží.