15. 07. 2014, Ing. Petr Kučera
Dovoz zboží ze zemí mimo EU patří do řádků 7/8 a 43/44 přiznání k DPH. Postup v programu Účto.

Dovoz zboží

Předmětem daně je dovoz zboží s místem plnění v ČR. Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území EU.

Daň se přiznává v řádku 7/8, nárok se uplatní v řádku 43/44 daňového přiznání.

Příklad

Český plátce DPH nakoupil zboží v USA. Zboží dopravil do ČR.

a) platba zahraničnímu dodavateli

--------------------------DatumDPH---Sazba----BezDaně------Daň---
 Datum 18.08.14       . .
Doklad F/2014037,v/123,b/8
 Text
 Druh NZ  / V13 nákup zboží    ----------Záloha     .
 Firma 00303 / Wolfboro Inc. New York     Částka  92400.00
 Výkon    /                 Platba B/-Banka

b) platba cla

Základ daně stanoven na 98.000 Kč, clo vyměřeno ve výši 2200 Kč.

--------------------------DatumDPH---Sazba----BezDaně------Daň---
Datum 22.08.14      20.08.14   21%  98000.00    0.00
Doklad b/8               15%    0.00    0.00
 Text clo               0%    0.00  98000.00
 Druh NZ  / V13 nákup zboží    ----------Záloha    0.00
 Firma 00304 / Celní úřad Liberec       Částka   2200.00
 Výkon    / .....              Platba B/-Banka

Hlášku „Částka neodpovídá tabulce DPH“ ignorujte pomocí kláves Enter a ŠipkaDoprava.

Adresář firem
-Číslo---Kód-----Firma-------------------IČO---------DPH-DIČ-----
 00304      Celní úřad

      Jméno            Tel
      Ulice           Mobil
 PSČ 46001 Místo Liberec        Fax
Stát zahr Okres země mimo EU    E-mail
-----------------------------------------------------------------
Číselník států
Stát  Název     EU     KódZ
--------------------------------------
ZAHR  země mimo EU  N

Shrnutí k zápisu b)

Legislativa

Místo plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází v době, kdy vstupuje ze třetí země na území EU.

Správcem daně při dovozu zboží je až na výjimky finanční úřad.

Zdanitelné plnění je uskutečněno a daňová povinnost vzniká propuštěním zboží do celního režimu nejčastěji volného oběhu. Bylo-li plátci rozhodnutím celního orgánu zboží propuštěno do celního režimu volný oběh je plátce povinen přiznat daň v přiznání za období, ve kterém bylo zboží do příslušného režimu propuštěno.

Daňovým dokladem je rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost nebo jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň zaplacena.

Pro uplatnění nároku na odpočet je plátce povinen daň přiznat a mít daňový doklad.

Základem daně je součet základu pro vyměření cla (celní hodnoty), hodnoty cla, vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku včetně a spotřební daně. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz stanovený podle předpisů EU upravujících clo.

Od daně je osvobozen dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. (Od cla jsou osvobozeny dovozy do hodnoty 150 EUR).