08. 01. 2016, Ing. Petr Kučera
Srovnání výdajů procentem z příjmů pro roky 2014 až 2016. Podmínky použití.

Výdaje procentem z příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Druh výdaje                   2014  2015/2016
-----------------------------------------------------------------
z příjmů ze zemědělské výroby, lesního
  a vodního hospodářství             80%   80%
-----------------------------------------------------------------
z příjmů ze živností řemeslných          80%   80%
-----------------------------------------------------------------
z příjmů ze živností ostatních          60%   60%
-----------------------------------------------------------------
z příjmů z jiného podnikání, ke kterému  
 je potřeba podnikatelské oprávnění       40%   40%
-----------------------------------------------------------------
z příjmů z užití práv z průmyslového nebo ji-
 ného duševního vlastnictví, autorských práv   40%   40%
-----------------------------------------------------------------
z příjmů z výkonu nezávislého povolání      40%   40%
-----------------------------------------------------------------
z příjmů z nájmu majetku zařazeného
 v obchodním majetku               30%   30%
-----------------------------------------------------------------

Podmínky použití paušálu pro rok 2014:

 1. 40 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 800.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
 2. 30 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 600.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
 3. Uplatní-li poplatník paušální výdaj (a součet dílčích základů daně, u kterých byly paušální výdaje uplatněny je vyšší než 50 % celkového základu daně) nemůže uplatnit slevu na vyživovanou manželku a daňové zvýhodnění na děti.

Podmínky použití paušálu pro roky 2015/2016:

 1. 80 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 1.600.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
 2. 60 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 1.200.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
 3. 40 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 800.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
 4. 30 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 600.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
 5. Uplatní-li poplatník paušální výdaj (a součet dílčích základů daně, u kterých byly paušální výdaje uplatněny je vyšší než 50 % celkového základu daně) nemůže uplatnit slevu na vyživovanou manželku a daňové zvýhodnění na děti.