07. 06. 2017, Ing. Petr Kučera
Tiskopis Prohlášení poplatníka. Platný vzor, prohlášení v Účtu, podpis poplatníka, prokazování nároku na slevy a daňové zvýhodnění, žádost o roční zúčtování záloh.

Platný vzor pro rok 2017

Pro rok 2017 platí vzor 25. I v roce 2017 mohou plátci daně používat předcházející vzory tohoto tiskopisu s tím, že budou obsahovat všechny náležitosti dané § 38k zákona o daních z příjmů. V případě, že poplatník uplatňuje u plátce daně daňové zvýhodnění, lze použít pouze tiskopisy vzor 24 a 25.

Prohlášení k dani v Účtu

Formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen Prohlášení poplatníka) vzor 25 najdete v Účtu v nabídce /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Prohlášení k dani /PDF tiskopis.

Program doplní:

  1. údaje o zaměstnavateli, tj. název a adresu (z /Ostatní /Parametry /Firma),
  2. údaje o zaměstnanci, tj. příjmení, jméno, RČ, datum narození, adresu bydliště, PSČ (z /Zaměstnanci /Osobní evidence),
  3. údaje o nerezidentovi, tj. doklad, stát vydání dokladu, identifikace pro daňové účely, stát rezidence (ze /Zaměstnanci /Další seznamy /Cizinci),
  4. údaje o dětech, tj. jméno, příjmení, RČ, pořadí dítěte, ZTP/P, zletilé dítě (ze /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců),
  5. údaje o manželce/manželovi, tj. jméno, příjmení, RČ, bydliště, zaměstnání A/N, zaměstnavatel (ze /Zaměstnanci /Osobní evidence).

Další potřebné údaje doplňte ručně po vytištění.

Podpis na Prohlášení poplatníka

Zaměstnanec obvykle podepisuje Prohlášení poplatníka do třiceti dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období.

Novelou zákona o daních z příjmů (pravděpodobná účinnost 1. 7. 2017) se rozšiřují způsoby, jakými může poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti učinit prohlášení k dani. Vzhledem k rozvoji elektronické komunikace se má tento projev vůle zaměstnanců zajistit nejen písemně, ale i elektronicky, pokud bude jednoznačně prokazatelné, že byl učiněn daným zaměstnancem.

Prokazování nároku na slevu a daňového zvýhodnění

Nárok na slevu se prokazuje:

Nárok na daňové zvýhodnění se prokazuje:

Žádost o roční zúčtování záloh

Prostřednictvím tiskopisu Prohlášení poplatníka, respektive vyplněním strany 3 a 4, může zaměstnanec požádat svého zaměstnavatele do 15. února o roční zúčtování záloh za předcházející rok.