22. 12. 2017, Ing. Petr Kučera
Vyhláškou MPSV číslo 463/2017 Sb. se od 1. 1. 2018 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Srovnání s rokem 2017.

ZÁKLADNÍ NÁHRADY

S odkazem na § 157/4 Zákoníku práce činí sazba základní náhrady za 1 km jízdy nejméně:

                        2017     2018
-----------------------------------------------------------------
pro jednostopá vozidla a tříkolky      1,10 Kč    1,10 Kč
pro osobní silniční motorová vozidla    3,90 Kč    4,00 Kč

PRŮMĚRNÉ CENY PHM

S odkazem na § 158/3 Zákoníku práce se stanoví průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot takto:

                        2017     2018
-----------------------------------------------------------------
benzin 95 oktanů              29,50 Kč   30,50 Kč
benzin 98 oktanů              32,50 Kč   32,80 Kč
motorová nafta               28,60 Kč   29,80 Kč

TUZEMSKÉ STRAVNÉ

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (státní a příspěvková sféra) zaměstnanci stravné podle § 176/1 zákoníku práce:

Doba trvání pracovní cesty         2017       2018
-----------------------------------------------------------------
5 až 12 hod.            72 až 86 Kč   78 až 93 Kč
12 až 18 hod.           109 až 132 Kč   119 až 143 Kč
nad 18 hod.            171 až 205 Kč   186 až 223 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (podnikatelská sféra) zaměstnanci stravné podle 163/1 zákoníku práce nejméně:

Doba trvání pracovní cesty         2017       2018
-----------------------------------------------------------------
5 až 12 hod.                72 Kč      78 Kč
12 až 18 hod.               109 Kč      119 Kč
nad 18 hod.                171 Kč      186 Kč

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Pro rok 2017 platila vyhláška MPSV číslo 440/2016 Sb.