12. 01. 2018, Ing. Petr Kučera
Přiznání k silniční dani za rok 2017, termín odevzdání, snížení/zvýšení daně, osvobození od daně. Postup v Účtu. Epodání, daňový portál, datová schránka.

Přiznání k dani silniční

Pro rok 2017 platí tiskopisy Přiznání k dani silniční MFin 5407 vzor 16 a Příloha k přiznání MFin 5407/1 vzor 15, které se používaly již pro roky 2014-2016. Aktualizovány byly Pokyny k vyplnění MFin 5408 vzor 25.

Z Účta vytisknete Přiznání k dani silniční až pro 203 vozidel (3 v základní části plus 8 příloh po 25 vozidlech).

Termín podání

Přiznání za rok 2017 je nutno předložit správci daně do 31. ledna 2018.

Snížení/zvýšení sazby daně

1) Snížení daně u vozidel do stáří 108 měsíců (§ 6/6)

  a) 1 až 36 měsíců ... snížení o 48 %,
  b) 37 až 72 měsíců ... snížení o 40 %,
  c) 73 až 108 měsíců ... snížení o 25 %.

2) Zvýšení daně u starých vozidel (§ 6/8)

  U vozidel registrovaných do 31.12.1989 ... zvýšení o 25 %

3) Snížení daně u vozidel nepoužívaných k podnikání (§ 6/9,10)

  a) nákladní vozidla o hmotnosti od 3,5 do 12 tun ... snížení o 100 %,
  b) nákladní vozidla o hmotnosti nad 12 tun ... snížení o 48 %.

U téhož vozidla se současně nepoužije snížení sazby daně podle § 6 odst. 6 a odst. 5, dále dle § 6 odst. 6 a odst. 10 a také dle § 6 odst. 10 a odst. 8 zákona o dani silniční.

Osvobození od daně

Od daně jsou mimo jiné osvobozena:

Zpracování v Účtu

Přiznání k silniční dani za rok 2017 zpracujte v Účtu 2018, případně v Účtu 2017.

Máte-li v /Seznamu poplatníků přiznání za rok 2016 využijte jej jako podklad pro přiznání za rok 2017.

 1. V menu /Ostatní /Silniční daň /Seznam poplatníků zkopírujte přiznání roku 2016 pomocí ShiftF4 /S posunutým letopočtem. Program zkopíruje přiznání na nový řádek, posune letopočet na 2017, přepočítá daň u všech vozidel, vynuluje zaplacené zálohy i datum vyhotovení (podpisu).
 2. V detailu formuláře (ShiftF10) zkontrolujte zkopírované údaje, doplňte platby záloh (odstavec 33), datum podpisu, případně další údaje.
 3. Volte /Vozidla podrobně a zaktualizujte údaje podle používání vozidel v roce 2017. Pro zvýšení/snížení daně (sloupec 21) využijte číselník (F7). Podobně pro osvobození daně (sloupec 25).
 4. Proveďte kontrolu sazeb (/Tisk daňového přiznání /Kontrola sazeb) a přiznání vytiskněte jako /Pdf tiskopis nebo předejte finanční správě jako ePodání.
 5. Doplatek převeďte do závazků či přeplatek do pohledávek.
 6. Připravte zálohy na rok 2018. V /Tisk daňového přiznání /Zálohy na daň silniční zadejte rok (2018), druh (PR), firmu (Finanční úřad) a přes nabídku /Všechny zálohy je přeneste do závazků.

ePodání přes Daňový portál

Účto umožňuje přiznání k dani silniční načíst do aplikace EPO a odeslat správci daně jako ePodání.

 1. V /Tisk daňového přiznání /e-Podání DSLDP1 se objeví hláška "Přiznání k dani silniční – vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2018\{MAIL}\DSLDP1.xml (Ctrl-V)". Potvrďte klávesou Enter.
 2. Postupte na menu /e-Podání na internetu. Na daňovém portálu vytvořený soubor načtěte (/Načtení souboru), zkontrolujte (/Protokol chyb), doplňte/opravte (/Úprava ve formuláři) a odešlete (/Odeslání písemnosti).

ePodání datovou schránkou

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, je povinen podání podle § 72/1 daňového řádu učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71/1 daňového řádu, tj. datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

V /e-Podání DSLDP1 vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.