15. 01. 2018, Ing. Petr Kučera
Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2018, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2017. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2017. Den platby.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2017          Rok 2018
------------------------------------
1.906 Kč          2.024 Kč

Zálohu ve výši 2.024 Kč musí poprvé za leden 2018 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2018) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2018 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2016 platily v roce 2017 zálohy nižší než 2.024 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Maximální měsíční záloha

Rok 2017          Rok 2018
------------------------------------------
není stanovena       není stanovena

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha OSVČ

              Rok 2017      Rok 2018
-------------------------------------------------------
Hlavní činnost       2.061 Kč      2.189 Kč
Vedlejší činnost       825 Kč       876 Kč

Maximální měsíční záloha OSVČ

Rok 2017          Rok 2018
-------------------------------------
32.975 Kč          35.016 Kč

Nová záloha v roce 2018 platí od měsíce, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017. Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2017          Rok 2018
-------------------------------------
115 Kč           115 Kč

Maximální měsíční záloha

Rok 2017          Rok 2018
------------------------------------
2.485 Kč          2.598 Kč

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Pojistné na nemocenské pojištění se platí samostatně na jiné číslo účtu než-li pojistné na důchodové pojištění a pod jiným variabilním symbolem (rodné číslo OSVČ).

DEN PLATBY

Za den platby u zdravotního, důchodového i nemocenského pojištění se považuje den připsání částky na účet příjemce.

ZDROJE