24. 01. 2018, Ing. Petr Kučera
Změny v oblasti mezd v roce 2018. Minimální mzda, daňové zvýhodnění, příjmy do 2.500 Kč, maximální vyměřovací základ, redukční hranice, exekuční kalkulačka. Porovnání s rokem 2017.

Změny v roce 2018

1) Minimální mzda, bonus, příplatek za ztížené prostředí

Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši alespoň poloviny minimální mzdy platné k 1.lednu. Důsledkem zvýšení minimální mzdy z 11.000 na 12.200 k 1. 1. 2018 jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2018.

                  2018      2017
-----------------------------------------------------------------
minimální měsíční mzda      12.200     11.000
minimální hodinová mzda        73,20     66,00
měsíční příjem pro bonus      6.100     5.500
roční příjem pro bonus      73.200     66.000
příplatek za ztížené prostředí     7,32      6,60

2) Daňové zvýhodnění na děti

Zvyšuje se daňové zvýhodnění na první dítě o 150 Kč/měsíc.

daňové zvýhodnění (měsíčně)     2018      2017
-----------------------------------------------------------------
1.dítě               1.267     1.117
2.dítě               1.617     1.617
3. a další dítě          2.017     2.017

3) Příjmy do 2.500 Kč

Příjmy nepřevyšující 2.500 Kč/měs. při nepodepsaném prohlášení podléhají od roku 2018 srážkové dani. V roce 2017 podléhaly srážkové dani pouze příjmy z dohod o provedení práce (DPP) do 10 tis. Kč (při nepodepsaném prohlášení).

příjmy               2018      2017
-----------------------------------------------------------------
 do 2.500 Kč, nepodepsal prohl.   srážková    zálohová
 do 2.500 Kč, podepsal prohl.    zálohová    zálohová
do 10.000 Kč, nepod. prohl., DPP  srážková    srážková

4) Hranice pro na solidární zvýšení daně

                  2018      2017
-----------------------------------------------------------------
měsíční             119.916    112.928
roční             1.438.992   1.355.136

5) Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

                  2018      2017
-----------------------------------------------------------------
roční             1.438.992   1.355.136

6) Redukční hranice pro nemocenské dávky

Redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci

                  2018      2017
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%      175,00     164,85
2. redukční hranice 60%      262,33     247,10
3. redukční hranice 30%      524,65     494,20

Redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky ČSSZ

                  2018      2017
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%      1.000      942
2. redukční hranice 60%      1.499     1.412
3. redukční hranice 30%      2.998     2.824

7) Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Změna výpočtu exekučních srážek je dána zvýšením částky normativních nákladů na bydlení.

                  2018      2017
-------------------------------------------------------------------
normativní náklady na bydlení   5.928     5.822

Upozornění

Mzdy za leden 2018 zpracujte v Účtu 2018!