26. 01. 2018, Ing. Petr Kučera
Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Evidence exekucí.

Kalkulačku najdete v /Ostatní /Kalkulačky /Nezabavitelná část mzdy nebo ji vyvoláte kombinací kláves AltF5 ze všech míst programu v režimu editace.

Příklad

Jakou částku srazit zaměstnanci na soudní exekuci za neplacené výživné? Jde o přednostní pohledávku ve výši 10000 Kč. Zaměstnanec má čistý plat 20000 Kč, ženatý, vyživuje 1 dítě.

Do kalkulačky doplňte čistou mzdu, údaje o vyživované manželce a dětech a výši (přednostní) pohledávky. Ostatní údaje vypočítá program.

NEZABAVITELNÁ ČÁST MZDY

čistá mzda          20000 Kč
vyživovaný manžel/ka?      A
počet vyživovaných dětí     1
životní minimum        3410 Kč
náklady na bydlení      5928 Kč (v roce 2017 5822 Kč)
-----------------------------------------------------------------
nezabavitelná částka     6225.33
základní částka (* 1.50)   9338 Kč
mzda bez základní částky   10662 Kč
plně zabavitelná část     1324 Kč
zbývá z čisté mzdy      9338 Kč
z toho jedna třetina     3112 Kč
-----------------------------------------------------------------
zabavitelné části mzdy         pohledávka uhradit zbývá
 - na přednostní pohledávky  4436 Kč  10000   7548  2452
 - na ostatní pohledávky   3112 Kč
                    mzda po
nezabavitelná část mzdy   12452 Kč srážkách  12452

Zaměstnanci lze na přednostní pohledávku srazit 7548 Kč (4436 + + 3112). Pokud by pohledávka nebyla přednostní, pak lze srazit pouze 4436 (1324 + 3112) Kč.

Sestavu vytiskněte pomocí ShiftF6 a F6.

VYSVĚTLIVKY K VYPOČTENÝM ČÁSTKÁM

Životní minimum: Životní minimum jednotlivce je stanovené v § 2 nařízení vlády číslo 409/2011 Sb.

Náklady na bydlení: Normativní náklady na bydlení pro jednu osobu dle § 2 nařízení vlády (NV) číslo 407/2017 (pro 2016 číslo 449/2016 Sb.).

Nezabavitelná částka: 2/3 ze součtu životního minima a nákladů na bydlení (§ 1 NV číslo 595/2006 Sb.).

Základní částka: Nezabavitelná částka zvýšená o 25 % za druhého z manželů a o 25 % za každé vyživované dítě.

Mzda bez základní částky: Čistá mzda minus základní částka.

Plně zabavitelná část: Mzda bez základní částky minus životní minimum minus náklady na bydlení (§ 2 NV číslo 595/2006 Sb.).

Zbývá z čisté mzdy: Mzda bez základní částky minus plně zabavitelná částka.

Zabavitelná část mzdy na přednostní pohledávky: Plně zabavitelná část plus 1/3 zbývající z čisté mzdy (§ 279 zákona číslo 99/1963 Sb., OSŘ). Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky výživného, pohledávky daní, pohledávky pojistného a zdravotního pojištění, pohledávky náhrady mzdy.

Zabavitelná část mzdy na ostatní pohledávky: 1/3 zbývající z čisté mzdy.

Nezabavitelná část mzdy: Základní částka plus 1/3 zbývající z čisté mzdy.

EVIDENCE EXEKUCÍ

V /Zaměstnanci /Srážky z mezd /Údaje pro exekuce najdete blok údajů pro evidenci exekucí. Nemají přímou vazbu na mzdy, použijí se pro tisk zápočtového listu nebo jeho samostatné přílohy.

Druh exekuce: přednostní, nepřednostní ...
     Čj: číslo jednací exekučního příkazu
    Vydal: exekutorský úřad ...
   Splátka: měsíční srážka ze mzdy (pouze orientační údaj, rozhodující je výše srážky ve formuláři mzdy)
    Dluh: celková výše dluhu
  Splaceno: z dluhu splaceno
  Doručeno: datum doručení exekučního příkazu
   Pořadí: pořadí doručení exekučního příkazu