29. 01. 2018, Ing. Petr Kučera
Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh. Postup v Účtu. Příklady.

1) Podmínky

Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně a podepsal u těchto plátců prohlášení k dani, může požádat písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního z plátců, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Za rok 2017 je posledním dnem lhůty pondělí 15. 2. 2018.

Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně nejpozději do 31. března.

Poplatníkovi vrátí plátce daně přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, činí-li tento rozdíl více než 50 Kč. O vrácený přeplatek sníží plátce daně nejbližší odvody záloh správci daně. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh se poplatníkovi nesráží.

Poplatník uplatňující daňové zvýhodnění na děti, jehož roční příjem nedosáhne 6ti násobku minimální mzdy (66.000 Kč), neztrácí nárok na vyplacené měsíční daňové bonusy v měsících, kdy u něj zdanitelný příjem dosáhl alespoň poloviny měsíční mzdy (5.500 Kč).

Roční zúčtování se provádí na tiskopisu Výpočet daně a daňového zvýhodnění MFin 5460/1. Pro rok 2017 se použije vzor 22.

Za zdaňovací období 2017 lze provést roční zúčtování i poplatníkovi, pokud se jeho záloha, popř. zálohy na daň zvýšily o solidární zvýšení daně, avšak jeho daň za rok 2017 se nezvyšuje o solidární zvýšení daně, za předpokladu, že poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání.

2) Roční zúčtování v Účtu 2018

Sestavu najdete ve mzdách v /Archiv /Souhrnné sestavy /Období (zadejte 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017) /Roční zúčtování záloh.

V /Daňové zvýhodnění na děti /Daňové zvýhodnění ve mzdách 01-12 zkontrolujte uplatnění slev na děti v jednotlivých měsících roku 2017. Je-li vše v pořádku volte /Součet z mezd do ročního zúčtování a na otázku "Převzít součet daňového zvýhodnění z mezd do ročního zúčtování?" odpovězte A.

Uplatňuje-li poplatník daňové zvýhodnění na děti v průběhu roku nějakým nestandardním způsobem (změny v průběhu roku, rozdělení mezi manžele), využijte v /Podklady pro zúčtování /Formulář kalkulačky, kterou vyvoláte klávesami AltF5. V kalkulačce „/Vyživované děti neuplatňuje druhý z manželů“ doplňte počty dětí v jednotlivých měsících, v kalkulačce „/Vyživované děti uplatňuje i druhý z manželů“ vyplňte počty děťoměsíců na první, druhé či třetí a další dítě. Výsledek z kalkulaček převezměte do podkladů pomocí kláves CtrlF4.

Nejčastější hodnoty daňového zvýhodnění:

první dítě měsíčně ... 1.117 Kč, celý rok ... 13.404 Kč
druhé díte měsíčně ... 1.617 Kč, celý rok ... 19.404 Kč
třetí dítě měsíčně ... 2.017 Kč, celý rok ... 24.204 Kč
dvě děti měsíčně  ... 2.734 Kč, celý rok ... 32.808 Kč
tři děti měsíčně  ... 4.751 Kč, celý rok ... 57.012 Kč

V /Podkladech pro zúčtování /Formulář dále doplňte údaje od jiných plátců (měl-li zaměstnanec v průběhu roku více navazujících zaměstnavatelů), nezdanitelné částky a slevy na dani.

Dále volte /Tisk zúčtování /Tisk s rámečky. Neuplatňuje-li zaměstnanec daňové zvýhodnění na děti, končí výpočet řádkem 22. Vyjde-li na řádku 22 nebo 30 kladná částka jde o doplatek ze zúčtování, který se vrací zaměstnanci.

Přeplatek ze zúčtování vraťte zaměstnanci prostřednictvím formuláře mzdy. Na údaji DopZúč stiskněte CtrlF7 a doplňte Přeplatek na dani po slevě (ř31a vyúčtování), případně Doplatek na daňovém bonusu (ř31b vyúčtování) podle příkladů.

Tip: Máte-li již připraveny mzdy většího počtu zaměstnanců a chybí pouze doplnit přeplatky z ročního zúčtování záloh, využijte možnosti jednoduššího zadávání přeplatků do mezd v /Souhrnné sestavy /Roční zúčtování záloh /Doplatek ve mzdách.

3) Příklady

Příklad 1: Zaměstnanec měl rok 2017 hrubé příjmy 90.326 Kč, pojistné placené zaměstnavatelem činilo 30.710 Kč, základ daně 121.036 Kč. Byly mu vyplaceny bonusy 28.174 Kč, neboť uplatňoval daňové zvýhodnění na 2 děti. Zaměstnavatele požádal o roční zúčtování záloh, přičemž doložil potvrzení o zaplacených příspěvcích na životní pojištění ve výši 8.000 Kč. Mzdy za 1-12/2017 jsou uloženy v archivu mezd.

a) Podklady

V /Souhrnné sestavy /Jeden /Období (01. 01. 2017 až 31. 12. 2017) /Roční zúčtování záloh /Podklady pro zúčtování /Formulář zkontrolujte sleva „Na poplatníka“, doplňte částku v údaji Životní pojištění) a roční daňové zvýhodnění na děti.

slevy na dani       Měs    Kč
na poplatníka        A  24840
---------------------------------------
nezdanitelné částky         Kč
životní pojištění         8000
---------------------------------------
roční daňové zvýhodnění na děti   Kč
zadejte ručně           32808

b) Výpočet daně

Volte /Tisk zúčtování /Tisk s rámečky

Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017

 1. Úhrn příjmů                       90326
 2. Úhrn povinného pojistného                30710
 3. Dílčí základ daně                   121036
  Nezdanitelné částky
 7. §15 odst.6 pojistné na soukromé životní pojištění    8000
10. Nezdanitelné částky celkem                8000
11. Základ daně snížený o nezdanitelné částky       113000
12. Vypočtená daň                      16950
  Sleva na dani podle §35ba odst.1
13. písm. a) základní sleva na poplatníka         24840
19. Slevy na dani podle §35ba celkem            24840
20. Daň po slevě na dani podle §35ba (>=0)           0
21. Úhrn sražených záloh na daň (po slevě na dani)       0
22. Přeplatek (označ +) je-li ř21>ř20
  Nedoplatek (označ -) je-li ř21<ř20
23. Daňové zvýhodnění nárok celkem             32808
24. podle §35c odst.1 z toho sleva na dani           0
25. daňový bonus                      32808
26. Zúčtování záloh daň po slevě (ř20-ř24)           0
27. na daň po slevě rozdíl na dani po slevě (ř21-ř26)      0
28. Zúčtování měsíčních vyplacené měsíční bonusy      28174
29. daňových bonusů rozdíl na daňovém bonusu (ř25-ř28)    4634
30. Kompenzace rozdílů +Doplatek              +4634
  na dani a bonusu  -Nedoplatek (ř27+ř29)
31. Doplatek ze zúčtování  a) přeplatek na dani po slevě
  (z ř30) činí      b) doplatek na daňovém bonusu  4634

c) Doplatek do mzdy

Ve formuláři mzdy na údaji DopZúč stiskněte CtrlF7 (nebo kdekoliv ve formuláři CtrlF7 /Další údaje) a doplňte doplatek na daňovém bonusu.

 přeplatek na dani po slevě    0 Kč
+doplatek na daňovém bonusu   4634 Kč
   =doplatek ze zúčtování   4634 Kč

Příklad 2: Z ročního vyúčtování vyplynul doplatek ze zúčtování ve výši 1000 Kč, který se skládá z přeplatku na dani po slevě 100 Kč a doplatku na daňovém bonusu 900 Kč. Do formuláře mzdy na údaji DopZúč po stisku CtrlF7 doplňte Přeplatek na dani po slevě 100 Kč a Doplatek na daňovém bonusu 900 Kč.

 přeplatek na dani po slevě   100 Kč
+doplatek na daňovém bonusu   900 Kč
   =doplatek ze zúčtování   1000 Kč

Příklad 3: Z ročního vyúčtování vyplynul doplatek ze zúčtování ve výši 200 Kč, který se skládá z přeplatku na dani po slevě 1000 Kč a nedoplatku na daňovém bonusu 800 Kč. Do formuláře mzdy na údaji DopZúč po stisku CtrlF7 doplňte Přeplatek na dani po slevě 1000 Kč a Doplatek na daňovém bonusu -800 Kč.

 přeplatek na dani po slevě   1000 Kč
+doplatek na daňovém bonusu   -800 Kč
   =doplatek ze zúčtování   200 Kč

Částka doplatku daňového bonusu ovlivní započitatelný příjem zaměstnance v dokladu o výši příjmu k žádosti o sociální dávky (/Archiv /Souhrnné sestavy /Průměry pro náhrady /Doklad o výši příjmu k žádosti o sociální dávky).

Příklad 4: Zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr k 31. 12. 2017, požádal o roční zúčtování záloh. Přeplatek zadejte do formuláře mzdy (například za 03/2018) dle předchozích příkladů, přičemž hlášku „zaměstnanec již ukončil dne 31. 12. 2017 pracovní poměr“ potvrďte klávesou Enter a v pořizování mzdy pokračujte po stisku klávesy ŠipkaDoprava.