19. 11. 2018, Ing. Petr Kučera
Co je doklad o použití, jaké má náležitosti. Vystavení a evidence tohoto dokladu v programu Účto.

ZÁKON O DPH

Co je doklad o použití

Doklad o použití je daňový doklad, který musí vystavit plátce, který použije hmotný majetek či poskytne službu pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností (například osobní spotřeba či darování). Doklad je nutno vystavit nejpozději do 15 dnů od dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Náležitosti dokladu o použití

Doklad o použití musí obsahovat:

 1. označení osoby, která uskutečňuje zdanitelné plnění,
 2. DIČ,
 3. číslo dokladu,
 4. sdělení o účelu použití,
 5. den vystavení,
 6. den uskutečnění plnění,
 7. jednotkovou cenu bez DPH,
 8. základ daně,
 9. sazbu daně,
 10. výši daně v české měně.

POSTUP V PROGRAMU ÚČTO

Zápis věty v archivu DPH

Výstup do daňového přiznání zajistíte zápisem do archivu DPH (/Archivy financí /Daň z přidané hodnoty /Formulář),

např.

 1. Doporučujeme uvádět typ dokladu DP (doklad o použití) kvůli možnosti předložení záznamní povinnosti kontrolnímu orgánu.
 2. Druh není důležitý, ale musí být příjmový.
 3. Pro údaj Doklad lze zavést samostatnou řadu.

Vystavení dokladu v archivu DPH

Po provedení zápisu v archivu DPH stiskněte na příslušné větě ShiftF6 a volte /Jeden doklad /Rychlá faktura.

Klávesou F5 vyvolejte editaci, doklad upravte (přepište název FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD na DOKLAD O POUŽITÍ, dopište jednotkovou cenu bez daně, případně množství) a vytiskněte.

Vzor dokladu o použití

Kontrolní hlášení

Částky z dokladu o použití patří do oddílu A5 kontrolního hlášení, a to bez ohledu na jejich výši.